Заетост, социални въпроси и приобщаване

Членове на семейството

Когато гражданин на ЕС работи в друга държава от Съюза, членовете на семейството му също имат право да пребивават и работят в тази страна, независимо от тяхната националност. Децата имат право на образование в нея.

Право на пребиваване

Административни формалности: 

Право на работа

Членове на семейството:

  • не се нуждаят от разрешително за работа, дори ако не са граждани на ЕС.
  • имат право на равно третиране, включително достъп до всички социални и данъчни предимства.

Право на образование

Децата на граждани на ЕС, работещи в друга държава от Съюза:

  • имат право на образование в приемащата страна, каквато и да е националността им, при същите условия като гражданите на дадената страна
  • трябва да имат и същия достъп до стипендии за обучение.

Споделете тази страница