Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Családtagok

Azoknak az uniós polgároknak az esetében, akik másik EU-tagországban vállalnak munkát, a családtagok is jogosultak – állampolgárságuktól függetlenül – arra, hogy a kérdéses országban tartózkodjanak és ott munkát vállaljanak. Gyermekeiket megilleti a jog, hogy az adott tagállamban oktatásban részesüljenek.

Tartózkodási jog

Adminisztratív követelmények: 

Munkavállaláshoz való jog

A családtagoknak:

  • még akkor sem kell munkavállalási engedélyt beszerezniük, ha nem EU-tagország állampolgárai;
  • joguk van arra, hogy a tartózkodás helye szerinti ország állampolgáraival megegyező elbánásban – és ennélfogva minden szociális és adókedvezményben – részesüljenek.

Oktatáshoz való jog

A másik EU-tagországban munkát vállaló uniós polgárok gyermekeinek:

  • állampolgárságuktól függetlenül joguk van arra, hogy a tartózkodás helye szerinti országban – annak állampolgáraival megegyező feltételek mellett – oktatásban részesüljenek;
  • az ország állampolgáraival azonos feltételek mellett tanulmányi támogatást, illetve ösztöndíjat kapjanak.

Oldal megosztása