Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Μέλη οικογένειας

Όταν ένας υπήκοος χώρας της ΕΕ εργάζεται σε άλλη χώρα της ΕΕ, τα μέλη της οικογενείας του έχουν επίσης το δικαίωμα να διαμένουν και να εργάζονται στη χώρα αυτή, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να σπουδάσουν εκεί

Το δικαίωμα διαμονής

Διοικητικές διατυπώσεις: 

Το δικαίωμα εργασίας

Μέλη της οικογένειας:

  • δεν χρειάζονται άδεια εργασίας, ακόμη και αν δεν είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ.
  • έχουν το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, ακόμη και όσον αφορά την πρόσβαση σε όλες τις κοινωνικές και φορολογικές παροχές.

Το δικαίωμα σπουδών

Τα παιδιά των υπηκόων χωρών της ΕΕ που εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ:

  • έχουν το δικαίωμα να σπουδάσουν στη χώρα υποδοχής, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους, υπό συνθήκες ίδιες με εκείνες που ισχύουν για τους υπηκόους των χωρών αυτών
  • πρέπει να έχουν την ίδια πρόσβαση σε υποτροφίες για σπουδές.

Σχετικές ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα