Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Familieleden

Als een EU-burger in een ander EU-land werkt, hebben zijn/haar gezinsleden ongeacht hun nationaliteit ook het recht om in dat land te wonen en te werken. Kinderen hebben in dat land recht op onderwijs.

Verblijfsrecht

Administratieve formaliteiten:

Het recht te werken

Gezinsleden:

  • hebben geen vergunning nodig om te werken, zelfs als ze geen EU-burger zijn
  • hebben het recht op een gelijke behandeling, waaronder toegang tot alle sociale en fiscale voordelen

Het recht op onderwijs

Kinderen van EU-burgers die in een ander EU-land werken:

  • hebben ongeacht hun nationaliteit recht op onderwijs in het gastland, onder dezelfde voorwaarden als burgers van dat land
  • hebben bovendien recht op dezelfde toegang tot studiebeurzen

Delen