Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Membrii de familie

Membrii familiei cetăţenilor UE care lucrează într-un alt stat membru beneficiază de dreptul de şedere şi de muncă în ţara respectivă, indiferent de naţionalitatea lor. De asemenea, copiii săi au dreptul de a fi şcolarizaţi în această ţară.

Dreptul de şedere

Formalităţi administrative:

Dreptul de muncă

Membrii de familie:

  • nu au nevoie de permis de muncă, chiar dacă nu sunt cetăţeni ai UE
  • au dreptul de a beneficia de tratament egal, inclusiv de acces la toate avantajele sociale şi fiscale.

Dreptul la educaţie

Copiii cetăţenilor UE care lucrează într-un alt stat membru:

  • au dreptul de a beneficia de şcolarizare în ţara gazdă, indiferent de naţionalitatea lor, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii statului membru respectiv
  • au dreptul de a beneficia de burse de studii.

Regatul Unit

Toată legislația UE, din toate domeniile de politică, va fi în continuare aplicabilă Regatului Unit și în Regatul Unit pe durata perioadei de tranziție. În prezent, se prevede ca perioada de tranziție să se încheie la 31 decembrie 2020.

Nicio știre relevantă în ultimele șase luni.

Distribuiți pagina