Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Membrii de familie

Membrii familiei cetăţenilor UE care lucrează într-un alt stat membru beneficiază de dreptul de şedere şi de muncă în ţara respectivă, indiferent de naţionalitatea lor. De asemenea, copiii săi au dreptul de a fi şcolarizaţi în această ţară.

Dreptul de şedere

Formalităţi administrative:

Dreptul de muncă

Membrii de familie:

  • nu au nevoie de permis de muncă, chiar dacă nu sunt cetăţeni ai UE
  • au dreptul de a beneficia de tratament egal, inclusiv de acces la toate avantajele sociale şi fiscale.

Dreptul la educaţie

Copiii cetăţenilor UE care lucrează într-un alt stat membru:

  • au dreptul de a beneficia de şcolarizare în ţara gazdă, indiferent de naţionalitatea lor, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii statului membru respectiv
  • au dreptul de a beneficia de burse de studii.

Nicio știre relevantă în ultimele șase luni.

Distribuiți pagina