Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Pereliikmed

Kui ELi kodanik töötab mõnes muus ELi liikmesriigis, siis on tema pereliikmetel sõltumata nende kodakondsusest samuti õigus elada ja töötada selles liikmesriigis. Lastel on õigus saada seal haridus.

Õigus elada asjaomases liikmesriigis

Haldusformaalsused: 

Õigus töötada

Pereliikmed:

  • ei vaja töötamiseks tööluba isegi kui nad ei ole ELi kodanikud.
  • omavad õigust võrdsele kohtlemisele, seda ka seoses sotsiaalsete hüvede ning maksueelistega.

Õigus haridusele

Mõnes muus ELi liikmesriigis töötavate ELi kodanike lapsed:

  • omavad sõltumata oma kodakondsusest õigust saada haridust asjaomases riigis samadel alustel selle riigi kodanikega
  • peavad saama võrdse juurdepääsu õppetoetustele.

Seotud uudised

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte