Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Ģimenes locekļi

Ja kādas ES dalībvalsts pilsonis strādā kādā citā ES dalībvalstī, viņa ģimenes locekļiem neatkarīgi no valstspiederības arī ir tiesības dzīvot un strādāt viņus uzņemošajā valstī. Bērniem ir tiesības mācīties uzņemošajā valstī.

Uzturēšanās tiesības

Administratīvās formalitātes

Tiesības strādāt

Ģimenes locekļi:

  • viņiem nav vajadzīga darba atļauja arī tad, ja viņi nav ES pilsoņi,
  • viņiem ir tiesības uz vienādu attieksmi arī jautājumā par visu sociālo pabalstu un nodokļu atvieglojumu pieejamību.

Tiesības uz izglītību

Kādā citā ES dalībvalstī strādājošu Eiropas pilsoņu bērniem:

  • neatkarīgi no viņu valstspiederības ir tiesības uzņemošajā valstī iegūt izglītību
  • un saņemt mācību stipendijas un pabalstus ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem.

Ieteikt šo lapu: