Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Družinski člani

Družinski člani državljana EU, ki dela v drugi državi članici, imajo ne glede na svoje državljanstvo pravico prebivati in delati v tej državi, otroci pa pravico, da se tam izobražujejo.

Pravica do prebivanja

Upravne formalnosti:

Pravica do dela

Družinski člani:

  • ne potrebujejo delovnega dovoljenja, tudi če niso državljani EU.
  • imajo pravico do enakega obravnavanja, vključno s socialnimi in davčnimi olajšavami.

Pravica do izobraževanja

Otroci državljanov EU, ki delajo v drugi državi EU:

  • imajo pravico, da se ne glede na svoje državljanstvo izobražujejo v državi gostiteljici pod enakimi pogoji kot državljani te države;
  • imajo pravico do enakih štipendij.

Ni sorodnih novic v zadnjih šestih mesecih.

Povej naprej