Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Familjemedlemmar

Om du som EU-medborgare arbetar i ett annat EU-land har dina familjemedlemmar också rätt att bo och arbeta i det landet, oavsett medborgarskap. Dina barn har också rätt att gå i skolan där.

Rätten att bosätta sig

Administrativa formaliteter

Rätten att arbeta

Dina familjemedlemmar

  • behöver inget arbetstillstånd, även om de inte är EU-medborgare
  • har rätt till likabehandling, bland annat tillgång till sociala förmåner och skatteförmåner.

Rätten till skolgång

Dina barn

  • har oavsett medborgarskap rätt till skolgång på samma villkor som landets egna medborgare
  • har samma rätt till studiemedel.

Dela den här sidan