Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Õpipoisiõppe tugiteenuste tutvustus

Õpipoisiõppe tugiteenuste eesmärk on:

  • parandada õpipoisiõppe kvaliteeti ja tõhusust kogu ELis;
  • tagada kohandatud tugi õpipoisiõppe pakkumises osalevatele sidusrühmadele.

Teenused aitavad tugevdada Euroopa õpipoisiõppe kogukonda ja toetavad ELi liikmesriike oma õpipoisiõppe kavade täiustamisel. Nendega antav tugi põhineb kolmel sambal:

  • teadmiste jagamine;
  • võrgustikud;
  • võrdlev õppimine.

Teadmiste jagamine

Osana teadmiste jagamise sambast on loodud dünaamiline otsinguvõimalusega kataloog, mis sisaldab kvaliteedikontrolli läbinud vahendeid, teadmisi ja teavet seoses õpipoisiõppega. Kataloog hõlmab:

Võrgustikud

Võrgustike ja toe abil edendatakse vastastikust õppimist ja suutlikkuse suurendamist:

  • veebipõhiste võrgustikega;
  • üritustega, näiteks sidusrühmade kohtumiste ja õppeseminaridega.

Võrdlev õppimin

Liikmesriike toetatakse õpipoisiõppe kvaliteedi ja tõhususe parandamisel:

  • tipptaseme näidise kehtestamisega;
  • enesehindamise vahenditega; 
  • suunatud eksperdi- ja vastastikuse toega.

Jaga seda lehte