Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Om støtte til lærlingeuddannelser

Formålet med støtte til lærlingeuddannelser er:

  • At forbedre kvaliteten og effektiviteten af lærlingeuddannelser i hele EU
  • At give skræddersyet støtte til interessenter, der gerne vil tilbyde lærlingeuddannelser

Tjenesten er med til at styrke det europæiske fællesskab for lærlinge og hjælper EU-medlemsstaterne med at forbedre deres lærlingeordninger. De tilbyder hjælp i form af tre søjler:

  • Deling af viden
  • Netværk
  • Benchlearning

Deling af viden

Søjlen Deling af viden er et dynamisk katalog, som man kan søge i, med kvalitetskontrollerede værktøjer, viden og oplysninger om lærlingeuddannelser. Dette omfatter:

Netværk

Netværk og støtte fremmer gensidig læring og kapacitetsudvidelse ved hjælp af:

  • Onlinenetværk
  • Hændelser som f. eks. interessentmøder eller læringsseminarer

Benchlearning

Medlemsstaterne får støtte, så de kan forbedre kvaliteten og effektiviteten af lærlingeuddannelser ved hjælp af:

  • Etablering af en kvalitetsmodel
  • Værktøjer til selvvurdering 
  • Målrettet ekspert- og peer-support

Del denne side