Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Despre serviciile de sprijin pentru ucenicii

Serviciile de sprijin pentru ucenicii au drept scop:

  • Îmbunătățirea calității și eficacității uceniciilor în întreaga Uniune Europeană
  • Oferirea de sprijin adaptat părților interesate implicate în organizarea uceniciilor

Serviciile contribuie la consolidarea comunității furnizorilor și beneficiarilor de ucenicii din Europa și la sprijinirea statelor membre UE în îmbunătățirea programelor de ucenicie ale acestora. Sprijinul este oferit prin intermediul a trei piloni:

  • Schimbul de cunoștințe
  • Colaborarea în rețea
  • Învățarea comparativă

Schimbul de cunoștinț

Pilonul schimbului de cunoștințe oferă un catalog dinamic în care se pot efectua căutări, care conține instrumente, cunoștințe și informații de calitate verificată privind uceniciile. Sunt incluse:

Colaborarea în rețea

Colaborarea în rețea și sprijinul încurajează învățarea reciprocă și consolidarea capacității prin:

  • Colaborarea online în rețea
  • Evenimente precum reuniuni ale părților interesate sau seminare de învățare

Învățarea comparativă

Statele membre sunt susținute în vederea îmbunătățirii calității și eficienței uceniciilor prin:

  • Stabilirea unui model de excelență
  • Instrumente de autoevaluare 
  • Sprijin specific oferit de experți și sprijin inter pares

Distribuiți pagina