Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Par māceklības atbalsta pakalpojumiem

Māceklības atbalsta pakalpojumu mērķis ir

  • uzlabot māceklību kvalitāti un efektivitāti visā ES;
  • sniegt mērķtiecīgu atbalstu tām ieinteresētajām personām, kas ir iesaistītas māceklību nodrošināšanā.

Pakalpojumi ļauj stiprināt Eiropas māceklības kopienu un palīdz ES dalībvalstīm uzlabot savas māceklības sistēmas. Tie sniedz atbalstu, izmantojot trīs pīlārus:

  • zināšanu apmaiņa;
  • tīklošanās;
  • salīdzinoša mācīšanās.

Zināšanu apmaiņa

Zināšanu apmaiņas pīlārs piedāvā dinamisku katalogu ar meklēšanas iespējām, kurā apkopoti kvalitātes pārbaudes rīki, zināšanas un informācija par māceklībām. Tas ietver:

Tīklošanās

Tīklošanās un atbalsts veicina savstarpēju mācīšanos un spēju veidošanu, izmantojot:

  • tīklošanos tiešsaistē;
  • tādus pasākumus kā ieinteresēto personu sanāksmes vai mācību semināri.

Salīdzinoša mācīšanās

Dalībvalstis saņem atbalstu, lai uzlabotu māceklību kvalitāti un efektivitāti, izmantojot:

  • izcilības modeļa radīšanu;
  • pašnovērtēšanas rīkus; 
  • pielāgotu ekspertu un līdzbiedru atbalstu.

Ieteikt šo lapu: