Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Maidir leis na Seirbhísí Tacaíochta Printíseachta

Seo a leanas aidhm na Seirbhísí Tacaíochta Printíseachta:

  • Caighdeán agus éifeachtúlacht printíseachtaí ar fud an AE a fheabhsú
  • Tacaíocht shaincheaptha a chur ar fáil do pháirtithe leasmhara a bhfuil baint acu le printíseachtaí a chur ar fáil

Cabhraíonn na Seirbhísí chun pobal printíseachta na hEorpa a neartú agus tacú le Ballstáit an AE a scéimeanna printíseachta a fheabhsú. Cuireann siad tacaíocht ar fáil i dtrí cholún:

  • Roinnt eolais
  • Líonrú
  • Tagairfhoghlaim

Roinnt eolais

Tairgeann an colún roinnt eolais catalóg dhinimiciúil agus inchuardaithe d’uirlisí, eolas agus faisnéis faoi phrintíseachtaí, a bhfuil seiceáil cáilíochta déanta orthu. Áirítear ann:

Líonrú

Cothaíonn líonrú agus tacaíocht foghlaim fhrithpháirteach agus forbairt acmhainne trí:

  • Líonrú ar líne
  • Imeachtaí cosúil le cruinnithe le páirtithe leasmhara nó seimineáir foghlama

Tagairfhoghlaim

Tacaítear le Ballstáit chun caighdeán agus éifeachtúlacht printíseachtaí a fheabhsú trí:

  • Samhail barrfeabhais a bhunú
  • Uirlisí féinmheasúnaithe 
  • Tacaíocht spriocdhírithe saineolaithe agus piaraí

An leathanach seo a chomhroinnt: