Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

O podpornih storitvah za pripravništvo

Cilj podpornih storitev za pripravništvo je:

  • izboljšati kakovost in učinkovitost pripravništev po EU
  • zagotoviti prilagojeno podporo zainteresiranim stranem, vključenim v zagotavljanje pripravništev

Storitve prispevajo h krepitvi evropske pripravniške skupnosti in nudijo pomoč državam članicam EU pri izboljšanju njihovih pripravniških programov. Pomoč zagotavljajo prek treh stebrov:

  • izmenjava znanj
  • mreženje
  • primerjalno učenje

Izmenjava znanj

Steber za izmenjavo znanj nudi dinamičen katalog z iskalnikom kakovostno preverjenih orodij, znanj in informacij o pripravništvih. To vključuje:

Mreženje

Mreženje in pomoč spodbuja vzajemno učenje in krepitev zmogljivosti prek:

  • spletnega mreženja
  • dogodkov, kot so srečanja zainteresiranih strani ali učnih seminarjev

Primerjalno učenje

Države članice so deležne pomoči pri izboljšanju kakovosti in učinkovitosti pripravništev prek:

  • vzpostavitve modela odličnosti
  • orodij za samoocenjevanje 
  • ciljne strokovne in medsebojne podpore

Povej naprej