Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

O uslugama potpore naukovanju

Svrha usluga potpore naukovanju jest:

  • poboljšati kvalitetu i učinkovitost naukovanja diljem EU-a
  • pružiti prilagođenu potporu  dionicima koji sudjeluju u pružanju naukovanja

Usluge doprinose jačanju europske zajednice za naukovanje i podupiru države članice EU-a u poboljšavanju njihovih programa naukovanja. Pružaju potporu kroz tri stupa:

  • razmjena znanja
  • umrežavanje
  • benchlearning (proces povezivanja usporedbi rezultata s uzajamnim učenjem)

Razmjena znanja

Stup za razmjenu znanja sadrži dinamičan katalog koji se može pretraživati i alate provjerene kvalitete, znanje i informacije o naukovanjima. Stup obuhvaća:

Umrežavanje

Umrežavanje i potpora potiču uzajamno učenje i izgradnju kapaciteta kroz:

  • umrežavanje na internetu
  • događaje kao što su sastanci dionika ili seminari o učenju

Benchlearning (proces povezivanja usporedbi rezultata s uzajamnim učenjem)

Državama članicama pruža se potpora u poboljšanju kvalitete i učinkovitosti naukovanja kroz:

  • uspostavljanje modela izvrsnosti
  • alate za samoprocjenu 
  • ciljanu potporu stručnjaka i kolega

Podijeli ovu stranicu