Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Usługi wspomagające przygotowanie zawodowe

Usługi wspomagające przygotowanie zawodowe mają na celu:

  • poprawę jakości i skuteczności przygotowania zawodowego w UE,
  • udzielanie wsparcia dostosowanego do potrzeb zainteresowanych stron zaangażowanych w przygotowanie zawodowe.

Usługi przyczyniają się do umocnienia europejskiej społeczności zaangażowanej w przygotowanie zawodowe i oferują państwom członkowskim wsparcie w zakresie poprawy systemów przygotowania zawodowego. Wsparcie odbywa się w ramach trzech filarów:

  • wymiany wiedzy,
  • budowania sieci,
  • analiz porównawczych.

Wymiana wiedzy

Filar wymiany wiedzy oferuje dynamiczny katalog narzędzi o sprawdzonej jakości, wiedzy i informacji o przygotowaniu zawodowym z możliwością wyszukiwania. Obejmuje on:

Budowanie sieci

Wsparcie i budowanie sieci wspomagają wzajemne uczenie się i budowanie potencjału poprzez:

  • budowanie sieci internetowych,
  • wydarzenia, takie jak spotkania zainteresowanych stron lub seminaria z zakresu uczenia się.

Analizy porównawcze

Państwa członkowskie uzyskują wsparcie z zakresu poprawy jakości i skuteczności przygotowania zawodowego poprzez:

  • przyjęcie wzoru doskonałości,
  • narzędzia do samooceny, 
  • ukierunkowane wsparcie ekspertów i wsparcie wzajemne.

Udostępnij tę stronę