Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Over de ondersteunende diensten voor het leerlingstelsel

De ondersteunende diensten voor het leerlingstelsel hebben als doel:

  • Verbetering van de kwaliteit en doeltreffendheid van het leerlingstelsel in de hele EU
  • Ondersteuning op maat bieden aan belanghebbenden bij het aanbieden van leerlingplaatsen

De diensten dragen bij tot de versterking van de Europese gemeenschap van het leerlingwezen en ondersteunen de EU-lidstaten bij de verbetering van hun opleidingsprogramma’s. Zij bieden ondersteuning via drie pijlers:

  • Kennisdeling
  • Netwerken
  • Benchlearning

Kennisdeling

De pijler Kennisdeling biedt een dynamische en doorzoekbare catalogus van kwaliteitsgeregistreerde tools, kennis en informatie over het leerlingstelsel. Dit omvat:

Netwerken

Netwerken en ondersteuning bevorderen het wederzijds leren en capaciteitsopbouw door middel van:

  • Online netwerken
  • Evenementen zoals bijeenkomsten voor belanghebbenden of educatieve seminars

Benchlearning

De lidstaten worden ondersteund om de kwaliteit en de efficiëntie van het leerlingstelsel te verbeteren door middel van:

  • Het opstellen van een hoogwaardig kwaliteitsmodel
  • Hulpmiddelen voor zelfbeoordeling 
  • Gerichte ondersteuning door deskundigen en collega's

Delen