Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Om stödtjänsterna för lärlingskap

Syftet med stödtjänsterna för lärlingskap är att:

  • förbättra kvaliteten och effektiviteten för lärlingskap inom EU
  • ge skräddarsytt stöd till de intressenter som är inblandade i att tillhandahålla lärlingskap.

Tjänsterna bidrar till att stärka den europeiska gemenskapen kring lärlingskap, och hjälper EU-medlemsstater att förbättra sina lärlingsprogram. Tjänsterna erbjuder stöd genom tre pelare:

  • Kunskapsdelning
  • Nätverk
  • Benchlearning

Kunskapsdelning

Pelaren för kunskapsdelning erbjuder en dynamisk och sökbar katalog över kvalitetstestade verktyg, kunskap och information om lärlingskap. Detta innefattar:

Nätverk

Nätverkande och stöd främjar ömsesidig inlärning och kompetensskapande via:

  • onlinenätverk
  • evenemang som intressentmöten och utbildningsseminarier.

Benchlearning

Medlemsstaterna får stöd för att förbättra kvaliteten och effektiviteten för lärlingskap genom:

  • upprättande av en excellensmodell
  • verktyg för självutvärdering 
  • målinriktat stöd från experter och kollegor.

Dela den här sidan