Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Garanzija għaż-Żgħażagħ

X'inhi?

Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ hi approċċ ġdid biex tinsab soluzzjoni għall-qgħad fost iż-żgħażagħ li tiżgura li ż-żgħażagħ kollha taħt il-25 sena – sew jekk reġistrati mas-servizzi tal-impjiegi jew mhux – jingħataw offerta konkreta, ta' kwalità xierqa fi żmien 4 xhur mit-tluq edukattiv formali tagħhom jew wara li jsibu ruħhom bla xogħol.

L-offerta ta' kwalità xierqa għandha tkun għal impjieg, apprendistat, taħriġ, jew tkomplija tal-edukazzjoni tagħhom u din għandha tkun skont il-ħtieġa u s-sitwazzjoni ta' kull individwu.

Il-pajjiżi tal-UE qablu mal-prinċipju tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ f'April tal-2013 (Rakkomandazzjoni tal-Kunsill).

Kif se jiġu stabbiliti l-iskemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ?

L-iżvilupp u t-twassil ta' skema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ jeħtiġilhom kooperazzjoni qawwija bejn il-partijiet kollha interessati: l-awtoritajiet pubbliċi, is-servizzi tal-impjiegi, il-provvedituri li jagħtu pariri dwar il-karriera, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u tat-taħriġ, is-servizzi ta' appoġġ għaż-żgħażagħ, in-negozji, dawk li jħaddmu, it-trejdjunjins, eċċ.

L-intervent u l-attivazzjoni bikrin huma kruċjali u, f'bosta każijiet, meħtieġa riformi, bħat-titjib tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali.

Il-pajjiżi tal-UE attwalment qed jiżviluppaw Pjanijiet nazzjonali għall-Implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. Il-Kummissjoni Ewropea qed tgħin lil kull pajjiż biex jiżviluppa l-pjan tiegħu u jistabbilixxi l-iskema tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ mill-aktar fis possibbli.

Il-Kummissjoni tiffaċilita wkoll il-qsim tal-aħjar prattiki bejn il-gvernijiet, b'mod partikulari permezz tal-Programm għat-Tagħlim Reċiproku tal-Istrateġija Ewropea.

Storja ta’ suċċess

Il-Finlandja żviluppat skema komprensiva ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ. Valutazzjoni Eurofound sabet li, fl-2011, 83.5% taż-żgħażagħ li kienu qed ifittxu xogħol irċevew offerta b'suċċess fi żmien 3 xhur tar-reġistrazzjoni tagħhom bħala bla xogħol. L-iskema Finlandiża wasslet biex pjanijiet personalizzati għaż-żgħażagħ jitfasslu aktar maljar, li fl-aħħar wasslu għat-taqqais fil-qgħad.

Għal ħarsa ġenerali ta' inizjattivi nazzjonali simili ara d-dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni (fi 22 lingwa tal-UE).

Ir-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ

Għalkemm ċifri eżatti huma impossibbli li jiġu determinati sakemm kull pajjiż tal-UE jiddefinixxi eżattament kif se jimplimenta l-iskema, riċerka reċenti tirrejtja l-benefiċċji bil-bosta ogħla mill-ispejjeż.

L-ispiża totali kkalkulata biex jiġu stabbiliti skemi ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ fiż-Żona tal-ewro hi ta' €21 biljun fis-sena, jew 0.22% tal-PDG. (Sors: Ir-rapport tal-ILO – kriżi tal-impjiegi fiż-żona tal-ewro)

Madankollu, l-inazzjoni kienet se twassal għal spiża ogħla. Iż-żgħażagħ bla xogħol, bla edukazzjoni jew bla taħriġ huma stmati li jiswew lill-UE €153 biljun (1.21% tal-PDG) fis-sena – f'benefiċċji u fi qligħ u taxxi predeterminati. (Sors: Ir-rapport Eurofound dwar il-qgħad fost iż-żgħażagħ)

Mhux il-miżuri kollha tal-Garnazija għaż-Żgħażagħ jiswew ħafna flus. Pereżempju, kooperazzjoni akbar bejn il-partijiet interessati hi effettiva mingħajr mhuma meħtiġin baġits kbar.

Il-finanzjament

Biex il-Garanzija għaż-Żgħażagħ issir realtà, il-baġits nazzjonali għandhom jagħtu prijorità lill-impjiegi taż-żgħażagħ biex jiġu ffrankati spejjeż fil-ġejjieni.

L-UE se tagħti aktar flus mal-infiq nazzjonali għal dawn l-iskemi permezz tal-Fond Soċjali Ewropew u tas-€6 biljun tal-Inizjattiva għall-Impjiegi taż-Żgħażagħ.

    Aqsam

  • Twitter Facebook Ixxerja fuq Google+