Cale de navigare

Garanția pentru tineret

Ce este „Garanția pentru tineret”?

Garanția pentru tineret este un angajament asumat de toate statele membre prin care acestea doresc să garanteze că toți tinerii cu vârsta sub 25 de ani

 • primesc oferte de muncă de bună calitate,
 • beneficiază de educație continuă,
 • participă la un program de ucenicie sau
 • de formare

în termen de patru luni de la momentul în care au devenit șomeri sau au absolvit învățământul obligatoriu.

Țările UE au adoptat acest principiu al Garanției pentru tineret în luna aprilie 2013.

Memo - Garanția UE pentru tineret: Întrebări și răspunsuri (februarie 2015)

Memo - Comunicare referitoare la Garanția pentru tineret și la Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor Întrebări și răspunsuri (octombrie 2016)

Măsuri luate până în prezent

Garanția pentru tineret a devenit o realitate în țările UE și a ajutat la îmbunătățirea vieților a milioane de tineri europeni.

 • Începând cu ianuarie 2014, 16 milioane de tineri au luat parte la programele aferente Garanției pentru tineret.
 • 10 milioane de tineri au beneficiat de oferte, majoritatea de angajare.
 • Aproape două treimi dintre tinerii care au beneficiat de Garanția pentru tineret în 2015 au primit oferte de angajare, de educație, de stagiu sau de ucenicie.
 • Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor a ajutat direct peste 1,6 milioane de tineri din toată Uniunea.

Materiale video: Garanția pentru tineret / Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor - mărturii și proiecte

În trei ani de când există Garanția pentru tineret, funcționarea pieței muncii pentru tineri s-a îmbunătățit în mod semnificativ:

 • Numărul tinerilor aflați în șomaj a scăzut în UE cu 1,8 milioane, în timp ce numărul tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) a scăzut cu 1 000 000.
 • Șomajul în rândul tinerilor a scăzut de la vârful de 23,7 % în 2013 la 18,7 % în 2016.
 • Procentul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEETs) a scăzut de la 13,2% în 2012 la 11,5% în 2016.

Chiar dacă aceste tendințe trebuie interpretate luând în calcul ciclicitatea anumitor factori, Garanția pentru tineret accelerează progresul oferindu-le tinerilor mai multe șanse.

Comunicare: Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, după trei ani

Fișă informativă privind Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, după trei ani

Fișe naționale informative referitoare la Garanția pentru tineret și la Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, după trei ani

Povești de succes

Garanția pentru tineret a facilitat considerabil reformele structurale și politicile inovatoare la nivelul statelor membre. În perioada 2013-2015, statele membre au adoptat în total 132 de măsuri legate de piața muncii și vizându-i pe tineri, fapt care ilustrează atenția deosebită acordată politicilor de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor. Statele membre pot fi împărțite în trei grupe, în funcție de măsura în care Garanția pentru tineret a acționat ca un catalizator al reformelor.

Imagine care arată țările pe grupe. Prima grupă include țările în care reforma s-a accelerat: Belgia, Bulgaria, Croația, Franța, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovenia și Ungaria. Țările din grupă

În programele naționale din cadrul Garanției pentru tineret au fost introduse reforme semnificative și măsuri inovatoare.

 • De exemplu, în Bulgaria a fost înființată în 2015 o rețea de mediatori pentru tineret, care intenționează să li se adreseze tinerilor NEET neînregistrați, direct în mediul lor și să determine activarea acestora. Mediatorii pentru tineret acționează ca intermediari în relația cu instituțiile publice care furnizează servicii sociale, educaționale, de sănătate și de altă natură.
 • Sistemul de ucenicie din Spania a trecut prin reforme structurale semnificative, determinând creșterea numărului de ucenici de la 4 000 la 15 000 în doar trei ani (între 2013 și 2016). În aceeași perioadă, numărul întreprinderilor participante la programele de formare de tip ucenicie a crescut de la numai 500 la 5 660.
 • În 2015, Finlanda a lansat centre unice de orientare pentru tineri, care au scopul de a consolida și simplifica serviciile destinate acestora și de a elimina suprapunerea inutilă a activităților. Până acum astfel de centre au fost create în 35 de orașe. Ele oferă ajutor tinerilor cu vârste sub 30 de ani, inclusiv consiliere și îndrumare personalizată, sprijin pentru organizarea vieții, planificarea carierei, dezvoltarea de aptitudini sociale, educație și găsirea unui loc de muncă.

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind punerea în aplicare a Garanției pentru tineret și funcționarea Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor conține o prezentare a reformelor și a măsurilor care urmează să fie luate la nivel național.

Cum sunt implementate Garanțiile pentru tineret?

Crearea și implementarea Garanțiilor pentru tineret necesită o strânsă colaborare între principalii factori implicați: autorități publice, servicii de ocupare a forței de muncă, consilieri de orientare în carieră, instituții de învățământ și formare, servicii de asistență pentru tineret, întreprinderi, angajatori, sindicate, etc.

Intervenția timpurie și măsurile cu acțiune rapidă de sprijin în favoarea activării tinerilor sunt esențiale. În multe cazuri, sunt necesare reforme structurale, cum ar fi îmbunătățirea sistemelor de educație și formare profesională și consolidarea capacității serviciului public pentru ocuparea forței de muncă de a implementa Garanția pentru tineret.

UE a sprijinit statele membre în vederea introducerii sistemelor naționale de Garanție pentru tineret oferind ajutor financiar, precum și sprijin politic și activități de învățare reciprocă. În mod special, Comisia Europeană a ajutat toate statele membre să își elaboreze și să livreze propriul Plan de punere în aplicare a Garanției pentru tineret. De asemenea, facilitează schimbul de bune practici între statele membre, în special prin Programul de învățare reciprocă din cadrul Strategiei europene privind ocuparea forței de muncă.

Raportul costuri/beneficii

Potrivit unui studiu recent, beneficiile introducerii unui program național de Garanție pentru tineret depășesc cu mult costurile. Costul total al instituirii Garanției pentru tineret în zona euro este estimat la 21 de miliarde EUR pe an, sau 0,22% din PIB. (Sursa: Raportul OIM - criza locurilor de muncă în zona euro).

Inactivitatea ar fi însă mult mai costisitoare. Potrivit estimărilor, tinerii fără loc de muncă și fără studii antrenează costuri, la nivelul UE, de 50 de miliarde de euro pe an (0,39 % din PIB) - sub formă de indemnizații și pierderi în domeniul veniturilor și impozitelor. (Sursa: EUROFOUND - Social Inclusion of Young People).

Nu toate măsurile de aplicare a Garanției pentru tineret sunt costisitoare. De exemplu, consolidarea parteneriatului între diferiții factori implicați nu necesită alocarea unui buget important.

Finanțare

Pentru ca sistemul să dea rezultate, bugetele naționale trebuie să acorde prioritate integrării tinerilor pe piața muncii, pentru a evita creșterea costurilor viitoare. UE va completa cheltuielile statelor membre prin intermediul Fondului social european și al Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, pentru care au fost alocate 6 miliarde EUR.