Cale de navigare

Garanția pentru tineret

Ce este „Garanția pentru tineret”?

Garanția pentru tineret este un angajament asumat de toate statele membre, acela de a se asigura că toți tinerii cu vârsta sub 25 de ani primesc o ofertă de calitate pentru

 • angajare,
 • educație continuă,
 • ucenicie,
 • stagiu

în termen de patru luni de la momentul în care au devenit șomeri sau au absolvit învățământul obligatoriu.

Toate statele membre s-au angajat să implementeze Garanția pentru tineret în cadrul unei Recomandări a Consiliului din aprilie 2013.

Memo - Comunicare referitoare la Garanția pentru tineret și la Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor – Întrebări și răspunsuri (octombrie 2016)

Ce rezultate s-au obținut până în prezent?

Garanția pentru tineret a devenit o realitate în țările UE și a ajutat la îmbunătățirea vieților a milioane de tineri europeni.

 • Din 2014, peste 5 milioane de tineri s-au înregistrat în sisteme de Garanții pentru tineret în fiecare an.
 • Tot de atunci, în fiecare an, peste 3,5 milioane de tineri înregistrați în sisteme de Garanții pentru tineret au acceptat o ofertă de muncă, educație continuă, stagiu sau ucenicie. 
 • Peste două treimi dintre tinerii care au beneficiat de Garanția pentru tineret în 2016 au primit oferte de angajare, de educație, de stagiu sau de ucenicie.
 • Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor a ajutat direct peste 1,7 milioane de tineri din toată Uniunea.

Materiale video: Garanția pentru tineret / Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor - mărturii și proiecte

În patru ani de când există Garanția pentru tineret, funcționarea pieței muncii pentru tineri s-a îmbunătățit în mod semnificativ:

 • Numărul tinerilor din UE aflați în șomaj a scăzut cu aproape 2 milioane, în timp ce numărul tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) a scăzut cu 1 milion.
 • Șomajul în rândul tinerilor a scăzut de la vârful de 23,7 % în 2013 la 18,7 % în 2016.
 • Procentul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEETs) a scăzut de la 13,2% în 2012 la 11,5% în 2016.

Chiar dacă aceste tendințe trebuie interpretate luând în calcul ciclicitatea anumitor factori, Garanția pentru tineret accelerează progresul, oferindu-le tinerilor mai multe șanse.

Comunicare: Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, după trei ani

Fișă informativă privind Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, după trei ani

Povești de succes

Garanția pentru tineret a facilitat considerabil reformele structurale și politicile inovatoare la nivelul statelor membre. În perioada 2013-2015, statele membre au adoptat în total 132 de măsuri legate de piața muncii orientate către tineri, fapt care ilustrează atenția deosebită acordată politicilor de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor. Statele membre pot fi împărțite în trei grupe, în funcție de măsura în care Garanția pentru tineret a acționat ca un catalizator al reformelor.

Imagine care arată țările pe grupe. Prima grupă include țările în care reforma s-a accelerat: Belgia, Bulgaria, Croația, Franța, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovenia și Ungaria. Țările din grupă

În programele naționale din cadrul Garanției pentru tineret au fost introduse reforme semnificative și măsuri inovatoare.

 • De exemplu, în Bulgaria a fost înființată în 2015 o rețea de mediatori pentru tineret care să li se adreseze tinerilor NEET neînregistrați direct în mediul lor și să-i ajute să (re)devină activi. Mediatorii pentru tineret acționează ca intermediari în relația cu instituțiile publice care furnizează servicii sociale, educaționale, de sănătate și de altă natură.
 • Sistemul de ucenicie din Spania a trecut prin reforme structurale semnificative, determinând creșterea numărului de ucenici de la 4 000 la 15 000 în doar trei ani (între 2013 și 2016). În aceeași perioadă, numărul întreprinderilor participante la programele de formare de tip ucenicie a crescut de la numai 500 la 5 660.
 • În 2015, Finlanda a lansat centre unice de orientare care să consolideze și să simplifice serviciile destinate tinerilor și să elimine suprapunerea activităților. Situate până acum în 35 de municipalități, acestea oferă sprijin ușor accesibil tuturor tinerilor sub vârsta de 30 de ani, inclusiv consiliere și îndrumare personalizată, sprijin pentru gestionarea vieții de zi cu zi, planificarea carierei, dobândirea de aptitudini sociale, precum și sprijin pentru educație și încadrarea în muncă.

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind punerea în aplicare a Garanției pentru tineret și funcționarea Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor conține o prezentare a reformelor și a măsurilor care urmează să fie luate la nivel național.

Cum sunt implementate Garanțiile pentru tineret?

Crearea și implementarea Garanțiilor pentru tineret necesită parteneriate solide între principalii factori implicați: autorități publice, servicii de ocupare a forței de muncă, consilieri de orientare în carieră, instituții de învățământ și formare, servicii de asistență pentru tineret, întreprinderi, angajatori, sindicate, etc.

Intervenția timpurie și măsurile cu acțiune rapidă de sprijin în favoarea activării tinerilor sunt esențiale. În multe cazuri, sunt necesare reforme structurale, cum ar fi îmbunătățirea sistemelor de educație și formare profesională și consolidarea capacității serviciului public pentru ocuparea forței de muncă de a implementa Garanția pentru tineret.

UE a sprijinit statele membre în vederea introducerii sistemelor naționale de Garanție pentru tineret oferind ajutor financiar, precum și sprijin pentru politici și activități de învățare reciprocă. În mod special, Comisia Europeană a ajutat toate statele membre să își elaboreze și să livreze propriul Plan național de punere în aplicare a Garanției pentru tineret. De asemenea, facilitează schimbul de bune practici între guverne, în special prin Programul de învățare reciprocă din cadrul Strategiei europene privind ocuparea forței de muncă.

Raportul costuri/beneficii

Potrivit unui studiu recent, beneficiile introducerii unui program național de Garanție pentru tineret depășesc cu mult costurile. Costul total al instituirii sistemelor de Garanție pentru tineret în toate statele membre ale Uniunii Europene este estimat la circa 50 de miliarde EUR pe an, sau 0,39 % din PIB. (Sursa: EUROFOUND - Incluziunea socială a tinerilor).

Inactivitatea ar fi însă mult mai costisitoare. Potrivit estimărilor, tinerii fără loc de muncă și fără studii sau formare profesională generează costuri, la nivelul UE, de 162 de miliarde de euro pe an (1,21 % din PIB) – sub formă de indemnizații și pierderi în domeniul veniturilor și impozitelor. (Sursa: Eurofound – Cartografierea tranzițiilor tinerilor din Europa).

Nu toate măsurile de aplicare a Garanției pentru tineret sunt costisitoare. De exemplu, consolidarea parteneriatului între diferiții factori implicați nu necesită alocarea unui buget important.

Finanțare

Pentru ca sistemul să dea rezultate, bugetele naționale trebuie să acorde prioritate integrării tinerilor pe piața muncii, pentru a evita creșterea costurilor viitoare. UE va suplimenta cheltuielile statelor membre prin intermediul Fondului social european și al Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.