Cale de navigare

Garanția pentru tineret

Despre ce este vorba?

Garanția pentru tineret este o nouă inițiativă care urmărește să combată șomajul în rândul tinerilor, asigurându-se că orice tânăr cu vârsta sub 25 de ani - indiferent dacă s-a înregistrat sau nu ca șomer - primește o ofertă de calitate, în termen de 4 luni de la terminarea studiilor sau de la pierderea locului de muncă.

Oferta trebuie să constea dintr-un contract de muncă, ucenicie sau stagiu ori un curs de formare continuă și să fie adaptată la nevoile și la situația fiecăruia.

Țările UE au adoptat acest principiu al garanției pentru tineret în luna aprilie 2013 (Recomandarea Consiliului).

Memo - Garanția UE pentru tineret: Întrebări și răspunsuri (februarie 2015)

Cum sunt implementate garanțiile pentru tineret?

Crearea și implementarea garanțiilor pentru tineret necesită o strânsă colaborare între principalii factori implicați:  autorități publice, servicii de ocupare a forței de muncă, consilieri de orientare în carieră, instituții de învățământ și formare, servicii de asistență pentru tineret, întreprinderi, angajatori, sindicate, etc.

Intervenția și activarea rapidă sunt esențiale. În multe cazuri este nevoie de reforme, cum ar fi îmbunătățirea sistemelor de educație și formare profesională.

Comisia Europeană a ajutat toate țările UE să își elaboreze propriile planuri de punere în aplicare a garanției pentru tineret și să inițieze implementarea acestora. Comisia a sprijinit activitățile de sensibilizare cu privire la instituirea garanției pentru tineret, derulând, în 2015, proiecte-pilot în 4 state membre (Letonia, Finlanda, Portugalia și România). Conceptul, produsele și elementele vizuale ale acestor proiecte, precum și lecțiile învățate au fost puse la dispoziția autorităților naționale, regionale și locale care doresc să le utilizeze ca set de instrumente electronice.

Comisia continuă să sprijine derularea de activități de sensibilizare și informare în alte patru state membre (Bulgaria, Grecia, Lituania și Slovenia) în perioada 2016-2017 (Descrierea proiectelor din cererea de propuneri VP/2015/005). În plus, în aprilie 2016 a fost lansată o cerere de propuneri pentru sprijinirea activităților de informare desfășurate în contextul garanției pentru tineret în alte cinci state membre, în perioada 2017-2018.

De asemenea, facilitează schimbul de bune practici între statele membre, în special prin Programul de învățare reciprocă din cadrul Strategiei europene privind ocuparea forței de muncă.

O poveste de succes

Finlanda a dezvoltat un sistem complex de garanție pentru tineret. Potrivit unei evaluări Eurofound, în 2011, 83,5 % din tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă au reușit să îl obțină cu ajutorul unei oferte pe care au primit-o în termen de 3 luni de la înregistrarea ca șomeri. Sistemul finlandez a facilitat pregătirea mai rapidă a planurilor personalizate, reducând astfel șomajul.

Pentru alte inițiative naționale similare, consultați Documentul de lucru al Comisiei (în 22 de limbi).

Raportul costuri/beneficii

Deși este imposibil să avem cifre exacte atâta timp cât nu toate țările din UE și-au definit modalitatea exactă de aplicare a acestui sistem, studiile recente arată că beneficiile ar fi mai mari decât costurile.

Costul total al instituirii garanției pentru tineret în zona euro este estimat la 21 de miliarde de euro pe an, sau 0,22 % din PIB. (Sursa: Raportul OIM - criza locurilor de muncă în zona euro)

Inactivitatea ar fi însă mult mai costisitoare. Potrivit estimărilor, tinerii fără loc de muncă și fără studii antrenează costuri, la nivelul UE, de 153 de miliarde de euro pe an (1,21 % din PIB) - sub formă de indemnizații și pierderi în domeniul veniturilor și impozitelor. (Sursa: Raportul Eurofound privind șomajul în rândul tinerilor)

Nu toate măsurile de aplicare a garanției pentru tineret sunt costisitoare. De exemplu, consolidarea cooperării între diferiții factori implicați nu necesită alocarea unui buget important.

Finanțare

Pentru ca sistemul să dea rezultate, bugetele naționale trebuie să acorde prioritate integrării tinerilor pe piața muncii, pentru a evita creșterea costurilor viitoare.

UE va completa cheltuielile statelor membre prin intermediul Fondului social european și al inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”, pentru care au fost alocate 6 miliarde de euro.

 


    Partajează

  • Twitter Facebook Partajează pe Google+