Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Jamstvo za mlade

Kaj je jamstvo za mlade

Jamstvo za mlade je nov pristop k reševanju brezposelnosti mladih, ki omogoča, da vsi mladi do 25 leta starosti, ne glede na to, ali so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje ali ne, v štirih mesecih po zaključku formalnega izobraževanja ali začetku brezposelnosti prejmejo kakovostno in konkretno ponudbo za delo.

Kakovostna ponudba se mora nanašati na delovno mesto, vajeništvo, pripravništvo ali nadaljnje izobraževanje ter biti prilagojena potrebam posameznika in njegovim osebnim razmeram.

Države EU so načelo jamstva za mlade odobrile aprila 2013 (Priporočilo Sveta).

Uvedba programov jamstva za mlade

Za pripravo in izvajanje programov jamstva za mlade je potrebno tesno sodelovanje med ključnimi deležniki: javnimi organi, zavodi za zaposlovanje, izvajalci poklicnega svetovanja, izobraževalnimi ustanovami, službami za pomoč mladim, podjetji, delodajalci, sindikati itd.

Bistveno je zgodnje posredovanje in ukrepanje, v mnogih primerih so potrebne reforme, denimo izboljšanje sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Države EU zdaj pripravljajo nacionalne načrte za izvajanje jamstva za mlade. Evropska komisija pomaga državam pri pripravi načrtov in čimprejšnji vzpostavitvi programov jamstva za mlade.

Komisija tudi spodbuja izmenjavo najboljših praks med državami, zlasti s programom vzajemnega učenja evropske strategije o zaposlovanju.

Zgodba o uspehu

Finska je pripravila obsežen program jamstva za mlade. Po oceni fundacije Eurofound je leta 2011 v 3 mesecih po prijavi na zavodu za zaposlovanje 83,5 % mladih iskalcev zaposlitve prejelo uspešno ponudbo za delo. Finski program je omogočil hitrejšo pripravo osebnega načrta zaposlovanja mladih, kar je na koncu vplivalo na zmanjšanje brezposelnosti.

Pregled podobnih nacionalnih pobud je na voljo v delovnem dokumentu Komisije (v 22 jezikih EU).

Stroškovna učinkovitost jamstva za mlade

Točnih podatkov še ni, saj morajo vse države EU najprej opredeliti okvir izvajanja programa. Pred kratkim je raziskava pokazala, da koristi znatno presegajo stroške izvajanja programa.

Skupni stroški za uvedbo programov jamstva za mlade v območju evra so ocenjeni na 21 miljard evrov letno oziroma naj bi znašali 0,22 % BDP. (Vir: Poročilo Mednarodne organizacije dela – kriza zaposlovanja v območju evra)

Vendar bi bila cena za neukrepanje veliko večja. Zneski podpore, izplačane mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, ter stroški izpada dohodkov in davkov znašajo za EU predvidoma 153 milijard evrov (1,21 % BDP) na leto. (Vir: Poročilo Eurofound o brezposelnosti mladih)

Vendar vsi ukrepi jamstva za mlade niso dragi. Za učinkovitejše in boljše sodelovanje med deležniki niso potrebna znatna finančna sredstva.

Financiranje

Za uspešno uveljavljanje jamstva za mlade bi morale države proračunska sredstva prednostno nameniti zaposlovanju mladih, saj bi s tem preprečili večje stroške v prihodnosti.

EU bo nacionalnim programom namenila dodatna sredstva iz evropskega socialnega sklada in 6 milijard evrov iz pobude za zaposlovanje mladih.

    Povej naprej

  • Twit it Facebook Povej naprej: Google+