Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Jamstvo za mlade

Za kaj gre

Jamstvo za mlade je nov pristop k reševanju brezposelnosti mladih, ki omogoča, da vsi mladi do 25. leta starosti, ne glede na to, ali so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje ali ne, v štirih mesecih po zaključku formalnega izobraževanja ali začetku brezposelnosti prejmejo kakovostno in konkretno ponudbo za delo.

Kakovostna ponudba se mora nanašati na delovno mesto, vajeništvo, pripravništvo ali nadaljnje izobraževanje ter biti prilagojena potrebam posameznika in njegovim osebnim razmeram.

Države EU so načelo jamstva za mlade odobrile aprila 2013 (Priporočilo Sveta).

Memorandum – Jamstvo za mlade Vprašanja in odgovori (februar 2015)

Uvedba programov jamstva za mlade

Za razvoj in učinkovito delovanje programa jamstva za mlade po vsej EU je potrebno tesno sodelovanje vseh ključnih deležnikov: javnih organov, zavodov za zaposlovanje, ponudnikov poklicnega usmerjanja, ustanov za izobraževanje in usposabljanje, služb za pomoč mladim, podjetij, delodajalcev, sindikatov itd.

Bistveno je zgodnje posredovanje in ukrepanje, v mnogih primerih so potrebne reforme, denimo izboljšanje sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Evropska komisija je državam EU pomagala pri oblikovanju in pri začetku izvajanja nacionalnega izvedbenega načrta jamstva za mlade. Leta 2015 je podprla informativne kampanje o jamstvu za mlade s pilotnim projektom  v 4 državah članicah (Latviji, Finski, Portugalski in Romuniji). Koncept, informativno in vizualno gradivo pilotnega  projekta ter spoznanja so zdaj na voljo nacionalnim, regionalnim in lokalnim organom kot elektronsko gradivo.

Komisija bo v obdobju 2016–2017 kampanje ozaveščanja podprla še v štirih državah članicah (Bolgariji, Grčiji, Litvi in Sloveniji) (Opis projektov v zvezi z razpisom VP/2015/005). Aprila 2016 je objavila še javni razpis za podporo kampanjam o jamstvu za mlade v obdobju 2017–2018 v še petih državah članicah.

Komisija tudi spodbuja izmenjavo najboljših praks med državami, zlasti s programom vzajemnega učenja evropske strategije o zaposlovanju.

Zgodba o uspehu

Finska je pripravila obsežen program jamstva za mlade. Po oceni fundacije Eurofound je leta 2011 v 3 mesecih po prijavi na zavodu za zaposlovanje 83,5 % mladih iskalcev zaposlitve prejelo uspešno ponudbo za delo. Finski program je omogočil hitrejšo pripravo osebnega načrta zaposlovanja mladih, kar je na koncu vplivalo na zmanjšanje brezposelnosti.

Pregled podobnih nacionalnih pobud je na voljo v delovnem dokumentu Komisije (v 22 jezikih EU).

Stroškovna učinkovitost jamstva za mlade

Točnih podatkov še ni, saj morajo vse države EU najprej opredeliti okvir izvajanja programa. Pred kratkim je raziskava pokazala, da koristi znatno presegajo stroške izvajanja programa.

Skupni stroški za uvedbo programov jamstva za mlade v območju evra znašajo predvidoma 21 miljard evrov letno oziroma 0,22 % BDP. (Vir: Poročilo Mednarodne organizacije dela – kriza zaposlovanja v območju evra)

Vendar bi bila cena za neukrepanje veliko večja. Zneski podpore, izplačane mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, ter stroški izpada dohodkov in davkov znašajo za EU predvidoma 153 milijard evrov (1,21 % BDP) na leto. (Vir: Poročilo Eurofound o brezposelnosti mladih)

Vendar vsi ukrepi jamstva za mlade niso tako dragi. Za učinkovitejše in boljše sodelovanje med deležniki niso potrebna znatna finančna sredstva.

Financiranje

Za uspešno uveljavljanje jamstva za mlade bi morale države proračunska sredstva prednostno nameniti zaposlovanju mladih, saj bi s tem preprečili večje stroške v prihodnosti.

EU bo nacionalnim programom namenila dodatna sredstva iz evropskega socialnega sklada in 6 milijard evrov iz pobude za zaposlovanje mladih.

 


    Povej naprej

  • Twit it Facebook Povej naprej: Google+