Navigacijski put

Jamstva za mlade

Što je Garancija za mlade?

Garancija za mlade predanost je svih država članica tome da svi mlađi od 25 godina dobiju

 • kvalitetnu ponudu za posao,
 • daljnje obrazovanje,
 • naukovanje ili
 • pripravništvo

u roku od četiri mjeseca od gubitka radnog mjesta ili prestanka formalnog obrazovanja.

Države EU-a podržale su načelo Garancije za mlade u travnju 2013.

Informativni članak – EU-ova Garancija za mlade: Pitanja i odgovori (veljača 2015.)

Informativni članak – Komunikacija o Garanciji za mlade i Inicijativi za zapošljavanje mladih: Pitanja i odgovori (listopad 2016.)

Što je dosad postignuto?

Garancija za mlade počela se provoditi u cijeloj Uniji, a dosad je poboljšala živote milijuna mladih Europljana.

 • Od siječnja 2014. u programe Garancije za mlade uključilo se 16 milijuna mladih.
 • 10 milijuna mladih ljudi prihvatilo je neku ponudu, a većina tih ponuda bile su ponude za posao.
 • Gotovo dvije trećine mladih koji su završili svoje programe tijekom 2015. prihvatili su ponudu za posao, obrazovanje, pripravništvo ili naukovanje.
 • Više od 1,6 milijuna mladih iz Unije primilo je izravnu podršku iz Inicijative za zapošljavanje mladih.

Videozapisi: Garancija za mlade / projekti Inicijative za zapošljavanje mladih i iskustva s Inicijativom

Tri godine nakon pokretanja Garancije za mlade znatno se poboljšala uspješnost mladih na tržištu rada:

 • broj nezaposlenih mladih ljudi u EU-u smanjio se za 1,8 milijuna, a broj mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju (NEET) za 1 000 000,
 • nezaposlenost mladih smanjila se s rekordne razine od 23,7%, zabilježene 2013., na 18,7% 2016.,
 • udio mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju (NEET) u dobi od 15 do 24 godine smanjio se s 13,2 % u 2012. na 11,5 % u 2016.

Čak i ako se ti trendovi promatraju u kontekstu cikličkih čimbenika, Garancija za mlade ubrzava napredak povećavanjem broja prilika za mlade.

Komunikacija: Tri godine provedbe Jamstva za mlade i Inicijative za zapošljavanje mladih

Informativni letak EU-a o tri godine provedbe Jamstva za mlade i Inicijative za zapošljavanje mladih

Tri godine provedbe Jamstva za mlade i Inicijative za zapošljavanje – informativni članci po zemljama

Primjeri uspjeha

Garancija za mlade znatno je olakšala strukturne reforme i inovacije u oblikovanju politika diljem država članica EU-a. Države članice donijele su u razdoblju od 2013. do 2015. ukupno 132 mjere na tržištu rada namijenjene mladima, što upućuje na snažnu usmjerenost na politike za zapošljavanje mladih. Države članice mogu se podijeliti u tri skupine prema stupnju u kojem je Garancija za mlade djelovala kao pokretač reformi.

Države razvrstane u skupine. Prva skupina, sačinjena od država u kojima se provodi ubrzana reforma obuhvaća: Belgiju, Bugarsku, Francusku, Hrvatsku, Mađarsku, Italiju, Litvu, Latviju, Poljsku, Portugal i Sloveniju. Države koje pripadaju skupini

U okviru nacionalnih programa Garancije za mlade provedene su znatne reforme i inovativne mjere.

 • Na primjer, u Bugarskoj je 2015. uspostavljena mreža mladih posrednika čija je zadaća bila obratiti se neevidentiranim NEET-ovima u njihovu neposrednom okruženju i aktivirati ih. Mladi posrednici pomažu javnim institucijama koje pružaju socijalne, zdravstvene, obrazovne i ostale usluge.
 • Sustav naukovanja u Španjolskoj znatno je reformiran na strukturnoj razini, čime se u samo tri godine (od 2013. do 2016.) postiglo povećanje broja naučnika s 4 000 na 15 000. U istom se razdoblju broj poduzeća koja su sudjelovala u programima naukovanja povećao sa samo 500 na 5 660.
 • Finska je 2015. uspostavila jedinstvene centre u kojima mladi mogu dobiti savjete o karijeri, čime se nastoji pojačati i pojednostavniti usluge za mlade te smanjiti ponavljanje istih koraka. Centri su dosad otvoreni u 35 općina i u njima svi mlađi od 30 godina mogu dobiti podršku, poput osobnih savjeta i smjernica, potpore za upravljanje životom, savjeta za planiranje karijere i stjecanje društvenih vještina te potpore za obrazovanje i zapošljavanje.

U Radnom dokumentu službi Komisije o provedbi Garancije za mlade i djelovanju Inicijative za zapošljavanje mladih možete pronaći pregled daljnjih nacionalnih reformi i mjera.

Kako su uspostavljeni programi Garancije za mlade?

Izrada i provedba programa Garancije za mlade zahtijeva snažna partnerstva među svim ključnim dionicima: tijelima javnog sektora, službama za zapošljavanje, službama za savjetovanje o karijeri, ustanovama za obrazovanje i osposobljavanje, službama za potporu mladima, poduzećima, poslodavcima, sindikatima itd.

Kako bi se podržala aktivacija mladih nužno je rano reagirati i brzo postići rezultate, a u mnogim su slučajevima potrebne i strukturne reforme, kao što su unaprjeđivanje sustavâ strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i jačanje kapaciteta javnih službi za zapošljavanje za provedbu Garancije za mlade.

EU je podupirao države članice u uspostavi njihovih nacionalnih programa Garancije za mlade u obliku znatne financijske potpore, aktivnostima uzajamnog učenja i pružanjem potpore politikama. Europska komisija posebno pomaže svakoj državi članici da izradi i provede svoj nacionalni plan provedbe programa Garancija za mlade. Nadalje, Komisija olakšava i razmjenu najboljih praksi među vladama, a posebno programom uzajamnog učenja koji je dio europske strategije zapošljavanja.

Troškovi i koristi Garancije za mlade

U nedavnim je istraživanjima procijenjeno da su koristi od uspostave nacionalnih programa Garancije za mlade mnogo više od njegovih troškova. Ukupan procijenjeni trošak uspostave programa Garancije za mlade u europodručju iznosi 50 milijardu EUR godišnje, odnosno 0,39 % BDP-a (Izvor: EUROFOUND - Social Inclusion of Young People).

Međutim, propuštanje prilike za djelovanje bilo bi mnogo skuplje. Mladi koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju koštaju EU 153 milijarde EUR godišnje (1,21 % BDP-a) u davanjima za nezaposlenost te neostvarenim zaradama i porezima (Izvor: izvješće Eurofounda o nezaposlenosti mladih).

Mjere Garancije za mlade nisu nužno skupe. Na primjer, uspostava jačeg partnerstva među dionicima donosi rezultate, a ne zahtijeva velika ulaganja.

Financiranje

Kako bi Garancija za mlade postala stvarnost, u nacionalnim je proračunima potrebno dati prednost zapošljavanju mladih, čime će se izbjeći viši troškovi u budućnosti. EU će nadopuniti nacionalna sredstva uložena u te programe iz Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih čiji proračun iznosi 6 milijardi EUR.