Navigacijski put

Jamstva za mlade

O čemu se radi?

Jamstvo za mlade novi je pristup rješavanju nezaposlenosti mladih u okviru kojeg sve osobe mlađe od 25 godina unutar četiri mjeseca od završetka školovanja ili gubitka prethodnog zaposlenja dobivaju kvalitetnu i konkretnu ponudu bez obzira na to jesu li prijavljeni na zavod za zapošljavanje ili ne.

Kvalitetna ponuda podrazumijeva ponudu za posao, praksu, pripravništvo ili za nastavak obrazovanja te mora biti prilagođena pojedinačnim potrebama i situaciji.

Države EU-a prihvatile su načela programa Jamstvo za mlade u travnju 2013. (Preporuka vijeća).

Memorandum - Jamstvo EU-a za mlade; Pitanja i odgovori (veljača 2015.)

Kako se uspostavlja program Jamstva za mlade?

Da bi se razvio i pokrenuo program Jamstvo za mlade potrebna je snažna suradnja među ključnim dionicima: javnim tijelima, zavodima za zapošljavanje, pružateljima usluga profesionalnog usmjeravanja, ustanovama za obrazovanje i osposobljavanje, službama za potporu mladima, poduzećima, poslodavcima, sindikatima itd.

Za to su ključni rana intervencija i djelovanje. U mnogim su slučajevima potrebne reforme poput poboljšanja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Europska komisija pomogla je svakoj državi EU-a da sastavi svoj nacionalni plan provedbe programa Jamstvo za mlade i započne s njegovom provedbom. Komisija je podržala aktivnosti informiranja o uspostavi Jamstva za mlade kroz pilot-projekt koji se 2015. provodio u četiri države članice (Latviji, Finskoj, Portugalu i Rumunjskoj). Koncept, proizvodi te vizualni sadržaji tog pilot-projekta, kao i stečena iskustva u obliku su elektroničkog paketa stavljeni na raspolaganje nacionalnim, regionalnim i lokalnim nadležnim tijelima koja ih ubuduće žele upotrebljavati.

Komisija će tijekom 2016. i 2017.  u još četiri države članice podržavati aktivnosti informiranja i upoznavanja (Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Sloveniji) (Opis projekata u okviru poziva VP/2015/005). Usto, u travnju 2016. raspisan je poziv na podnošenje prijedloga radi osiguravanja potpore aktivnostima upoznavanja u okviru Jamstva za mlade u još pet država članica tijekom 2017. i 2018.

Komisija olakšava i razmjenu najbolje prakse među vladama, posebno pomoću programa uzajamnog učenja Europske strategije zapošljavanja.

Priča o uspjehu

Finska je razvila sveobuhvatan program Jamstva za mlade. U procjeni Eurofounda iz 2011., 83,5 % mladih u potrazi za poslom primili su uspješnu ponudu u roku od tri mjeseca od prijave na zavod za zapošljavanje. Zahvaljujući finskom programu, otvaranje ponuda prilagođenih pojedinačnim mladim osobama ubrzalo se te se zahvaljujući tome smanjila nezaposlenost.

Kako biste vidjeli slične nacionalne inicijative, pogledajte radni dokument Komisije (na 22 jezika EU-a).

Koristi programa Jamstvo za mlade

Iako je točne brojke nemoguće utvrditi dok sve države EU-a ne definiraju na koji način će provesti program, nedavna istraživanja pokazuju da su koristi mnogo veće od troškova.

Ukupni procijenjeni trošak uspostave programa Jamstvo za mlade u europodručju je 21 milijarda eura godišnje, odnosno 0,22 % BDP-a. (Izvor: Izvješće Međunarodne organizacije rada – kriza zapošljavanja u europodručju)

Međutim, ne provođenje mjera mnogo je skuplje. Mlade osobe koje nisu u radnom odnosu, ne školuju se ili ne osposobljavaju koštaju EU otprilike 153 milijarde eura (1,21 % BDP-a) godišnje - u dobiti i predviđenoj zaradi te porezima. (Izvor: Izvješće Eurofounda o nezaposlenosti mladih)

Nisu sve mjere programa Jamstvo za mlade skupe. Na primjer, bolja suradnja među dionicima učinkovita je bez velikih proračuna.

Financiranje

Kako bi se program Jamstvo za mlade ostvario, nezaposlenost mladih bi se u okviru državnih proračuna trebala staviti među prioritete kako bi se izbjegli veći troškovi u budućnosti.

EU će s pomoću Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih, vrijedne 6 milijardi eura, poduprijeti ulaganja država u te programe.


    Prosljeđivanje:

  • Podijeli na Twitteru Podijeli na Facebooku Podijeli na Google+