Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Nuorisotakuu

Mikä on nuorisotakuu?

Nuorisotakuu on uusi keino nuorisotyöttömyyden torjumiseen. Sen avulla varmistetaan, että kaikille alle 25-vuotiaille nuorille, jotka joutuvat työttömiksi tai jotka eivät löydä töitä perusopintojen jälkeen, tarjotaan neljän kuukauden sisällä laadukasta työtä tai koulutusta. Tämä koskee myös nuoria, jotka eivät ole ilmoittautuneet työnhakijoiksi.

Tarjous voi koskea työ-, oppisopimus-, harjoittelu- tai jatkokoulutuspaikkaa, ja se on mukautettava kunkin nuoren yksilölliseen tilanteeseen ja tarpeisiin.

EU-maat hyväksyivät nuorisotakuun periaatteet huhtikuussa 2013 (ks. neuvoston suositus).

Taustatiedote: EU:n nuorisotakuu – kysymyksiä ja vastauksia (helmikuu 2015)

Nuorisotakuujärjestelmien toteutus

Nuorisotakuujärjestelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen on saatava mukaan kaikki sidosryhmät: viranomaiset, työvoimapalvelut, ammatinvalinnanohjaajat, koulutuslaitokset, nuorten tukipalvelut, liike-elämä, työnantajat, ammattiliitot jne.

Keskeistä on nuorten aktivointi ja mahdollisiin ongelmiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa. Monissa EU-maissa tarvitaan uudistuksia muun muassa ammattikoulutusjärjestelmiin.

Euroopan komissio on tukenut EU-maita kansallisten nuorisotakuun täytäntöönpanosuunnitelmien kehittämisessä ja toteuttamisessa. Komissio on myös tukenut tiedotustoimia nuorisotakuujärjestelmien käynnistämisen yhteydessä. Neljässä EU-maassa (Suomi, Latvia, Portugali ja Romania) toteutettiin vuonna 2015 tähän liittyviä kokeiluhankkeita. Hankkeiden aineisto ja tulokset ovat nyt saatavilla verkossa, ja viranomaiset voivat vapaasti hyödyntää niitä kaikilla hallintotasoilla.

Vuosina 2016–2017 komissio tukee valistus- ja tiedotustoimia neljässä EU-maassa (Bulgaria, Kreikka, Liettua ja Slovenia) (hankkeiden kuvaukset: ks. ehdotuspyyntö VP/2015/005). Huhtikuussa 2016 käynnistettiin uusi ehdotuspyyntö, jonka tarkoituksena on tukea nuorisotakuuseen liittyviä tiedotustoimia viidessä muussa EU-maassa vuosina 2017–2018.

Komissio edistää lisäksi maiden välistä kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa muun muassa Euroopan työllisyysstrategian keskinäisen oppimisen ohjelman avulla.

Suomen esimerkki

Suomi on jo ottanut käyttöön kattavan nuorisotakuujärjestelmän. Eurofoundin tekemän selvityksen mukaan 83,5 % työttömistä nuorista sai vuonna 2011 työtarjouksen 3 kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Suomi on järjestelmän avulla onnistunut nopeuttamaan yksilöllisten suunnitelmien laatimista nuorille ja vähentämään nuorisotyöttömyyttä.

Muiden EU-maiden järjestelmiä esitellään komission valmisteluasiakirjassa (saatavilla 22 EU-kielellä).

Nuorisotakuun kustannushyödyt

Täsmällisiä lukuja nuorisotakuun hyödyistä on mahdotonta esittää ennen kuin kukin EU-maa on määrittänyt tarkkaan, miten se toteuttaa järjestelmänsä. Tuoreiden tutkimusten mukaan järjestelmien hyödyt ovat kuitenkin merkittävästi suuremmat kuin niiden kustannukset.

Nuorisotakuujärjestelmien arvioidut kokonaiskustannukset euroalueella ovat 21 miljardia euroa vuodessa, mikä vastaa noin 0,22 % BKT:stä. (Lähde: ILO:n raportti Eurozone Job Crisis)

Jos mitään ei tehtäisi, olisivat kustannukset kuitenkin lopulta paljon suuremmat. Työelämän tai koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista aiheutuu EU-maille vuosittain arviolta 153 miljardin euron kustannukset (1,21 % BKT:stä) työttömyyskorvausten ja muiden etuuksien sekä saamatta jääneiden ansioiden ja verojen muodossa. (Lähde: Eurofoundin nuorisotyöttömyysraportti)

Kaikki nuorisotakuutoimet eivät välttämättä ole kalliita. Esimerkiksi sidosryhmien yhteistyön parantaminen tuottaa tuloksia ilman suuria rahallisia panoksia.

Rahoitus

Nuorisotakuujärjestelmien toteuttaminen edellyttää EU-mailta nuorten työllisyyden asettamista etusijalle kansallisissa talousarvioissa, jotta tulevaisuudessa vältyttäisiin suuremmilta kustannuksilta.

EU tukee jäsenmaiden järjestelmiä Euroopan sosiaalirahastosta ja nuorisotyöllisyysaloitteen 6 miljardin euron talousarviosta.

 


    Jaa

  • Lähetä Twitteriin Jaa Facebookissa Jaa Google+:ssa