Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Nezamestnanosť

Tieto pravidlá sa uplatnia v prípade, že ste prišli o zamestnanie v členskom štáte EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku.

Kde mám požiadať o dávky?

Zaregistrovať sa na úrade práce a zažiadať o dávky v nezamestnanosti musíte v štáte, kde ste naposledy pracovali, s výnimkou prípadu, že máte bydlisko v inej krajine.
Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam

Prípad, že máte bydlisko v inom členskom štáte

  • V prípade, že máte bydlisko v inom členskom štáte EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku a zo zamestnania ste sa do svojho bydliska vracali každý deň, alebo aspoň raz za týždeň, zaregistrovať na úrade práce a zažiadať o dávky musíte v štáte bydliska. Ide o prípad pracovníkov pracujúcich v zahraničí, ktorí sú v nariadeniach EÚ označovaní výrazom cezhraniční pracovníci. Takisto sa môžete dodatočne zaregistrovať na úrade práce v štáte, kde ste pracovali, a hľadať si tam prácu, vaše dávky vám však aj v tomto prípade bude vyplácať len vaša krajina pobytu.
  • V prípade, že máte bydlisko v inom členskom štáte EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku a zo zamestnania ste sa do svojho bydliska vracali v intervale dlhšom ako raz za týždeň, môžete si vybrať, či sa zaregistrujete na úrade práce a zažiadate o dávky v štáte, kde ste pracovali, alebo v krajine pobytu Takisto sa môžete dodatočne zaregistrovať na úrade práce v štáte, ktorý vám neposkytuje dávky. Takáto situácia nastáva zvyčajne v prípade sezónnych pracovníkov.

Zistite si informácie o vašich právach v jednotlivých krajinách

Prípad, že ste len čiastočne nezamestnaní

V prípade, že ste nezamestnaní len čiastočne, za dávky v nezamestnanosti zodpovedá vždy krajina, v ktorej stále čiastočne pracujete.

Pripočítanie období zamestnania v zahraničí

Pri rozhodovaní o vašom nároku musia inštitúcie zohľadniť obdobia poistenia v inom členskom štáte EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku v prípade, že je to potrebné na posúdenie vášho nároku na dávky.  Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam

Vaše dávky v prípade, že si hľadáte prácu v zahraničí

V prípade, že si chcete hľadať prácu v inom členskom štáte EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku, môžete za určitých podmienok dostávať naďalej dávky v nezamestnanosti počas 3 mesiacov (toto obdobie môže byť predĺžené na 6 mesiacov). Podrobnosti nájdete v našich najčastejších otázkach.

Ďalšie informácie

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si najčastejšie otázky

Nenašli ste žiadnu odpoveď?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Stále máte nevyriešený problém?

Vaše práva na sociálne zabezpečenie a zdravotnú starostlivosť v inej krajine EÚ na portáli Vaša Európa
Spýtajte sa služby Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Vyriešte problémy so zahraničnými orgánmi štátnej správy (SOLVIT)
Právne poradenstvo na stránkach Vaša Európa – Poradenstvo

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku