Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Świadczenia dla bezrobotnych

Jeśli straciłeś pracę w jednym z krajów UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, zastosowanie mają następujące zasady.

Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie świadczeń?

Musisz zarejestrować się w służbach zatrudnienia i złożyć wniosek o przyznanie świadczeń dla bezrobotnychw kraju ostatniego zatrudnienia, chyba że mieszkasz w innym kraju.
W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu

Jeśli mieszkasz za granicą

  • Jeżeli mieszkasz w innym kraju UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii i wracasz do tego kraju codziennie lub przynajmniej raz w tygodniu, musisz zarejestrować się w urzędzie pracy i ubiegać się o zasiłek w kraju, w którym mieszkasz. Sytuacja taka dotyczy niektórych pracowników, którzy w przepisach UE określani są mianem pracowników przygranicznych. Możesz również dodatkowo zarejestrować się w urzędzie pracy w kraju, w którym pracowałeś, i szukać pracy w tym kraju, ale świadczenia będą wypłacane tylko przez kraj zamieszkania.
  • Jeżeli mieszkasz w innym kraju UE, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, ale wracasz do tego kraju rzadziej niż raz w tygodniu, możesz zdecydować, czy chcesz wrócić do kraju zamieszkania czy pozostać w kraju ostatniego zatrudnienia. Możesz więc zarejestrować się w urzędzie pracy i pobierać świadczenia w jednym z tych krajów – w tym, w którym chcesz szukać pracy. Dodatkowo możesz również zarejestrować się w urzędzie pracy w kraju, w którym nie pobierasz świadczeń. Sytuacja taka dotyczy często pracowników sezonowych.

Dowiedz się, jakie prawa przysługują Ci w poszczególnych krajach

Jeśli jesteś częściowo bezrobotny

Jeśli jesteś tylko częściowo bezrobotny, za Twoje świadczenia dla bezrobotnych odpowiada zawsze kraj, w którym nadal częściowo pracujesz.

Sumowanie okresów pracy za granicą

Rozpatrując wniosek, instytucje muszą uwzględnić okresy ubezpieczenia w innych krajach UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, jeśli jest to wymagane do uzyskania przez Ciebie świadczeń. W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu

Świadczenia, które Ci przysługują w trakcie szukania pracy za granicą

Jeśli chcesz szukać pracy za granicą (w innym kraju UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii), możesz na określonych warunkach nadal pobierać swoje dotychczasowe świadczenia dla bezrobotnych przez 3 miesiące (istnieje możliwość przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy). Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz najczęściej zadawane pytania.

Więcej informacji

Aby uzyskać dalsze informacje, zobacz najczęściej zadawane pytania

Masz więcej pytań?

Nie znalazłeś informacji, których szukasz? Masz problem do rozwiązania?

Informacje o prawach do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w innym kraju UE (Twoja Europa)
Kontakt z serwisem Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Pomoc w rozwiązywaniu problemów z urzędami
Uzyskaj poradę prawną w serwisie „Twoja Europa – Porady”

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę