Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Töötus

Järgmised eeskirjad kehtivad juhul, kui jääte töötuks mõnes ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis.

Kus hüvitisi taotleda?

Te peate end registreerima tööhõiveasutuses ja taotlema töötushüvitisi selles riigis, kus te viimati töötasite, kui te just ei ela mõnes teises riigis. 
Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Kui te elate mõnes teises riigis

  • Kui te elasite mõnes teises ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis ning naasite sinna iga päev või vähemalt ühe korra nädalas, peate te end registreerima sealses tööhõiveasutuses ja taotlema töötushüvitisi sealt. Sellises olukorras on töötajad, keda ELi määrustes kutsutakse „piirialatöötajateks”. Samuti võite end registreerida selle riigi tõõhõiveasutuses, kus te töötasite ning seal tööd otsida, kuid hüvitisi maksab teile siiski üksnes teie elukohariik.
  • Kui te elate mõnes teises ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis ning naasete sinna vähem kui ühe korra nädalas, võite te end registreerida tööhõiveasutuses ja taotleda töötushüvitisi kas selles riigis, kus te töötasite või teie elukohariigis. Üldiselt on sellises olukorras hooajatöötajad.

Tutvuge oma õigustega riikide kaupa

Kui te olete osaliselt töötu

Kui te olete ainult osaliselt töötu, siis vastutab teie töötushüvitiste eest alati see riik, kus te ikka veel osaliselt töötate.

Välismaal töötades täitunud perioodide kokkuliitmine 

Teie taotluse menetlemisel peavad ametiasutused arvesse võtma teistes ELi liikmesriikides, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis täitunud kindlustusperioode, kui see on oluline teie õiguse seisukohast hüvitisi saada.  Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Teie hüvitised välismaal tööd otsides 

Kui soovite otsida tööd mõnes teises ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis, siis võite teatavatel tingimustel saada jätkuvalt töötushüvitisi 3 kuu jooksul (kõnealust perioodi on võimalik pikendada kuni 6 kuuni). Üksikasjad leiate korduma kippuvatest küsimustest.

Lisateave

Lisateabe saamiseks tutvuge korduma kippuvate küsimustega.

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte