Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Töötus

Järgmised eeskirjad kehtivad juhul, kui jääte töötuks mõnes ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis.

Kus hüvitisi taotleda?

Te peate end registreerima tööhõiveasutuses ja taotlema töötushüvitisi selles riigis, kus te viimati töötasite, kui te just ei ela mõnes teises riigis. 
Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Kui te elate mõnes teises riigis

  • Kui elate mõnes teises ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis ning naasite sinna iga päev või vähemalt ühe korra nädalas, peate end registreerima sealses tööhõiveasutuses ja taotlema töötushüvitisi sealt. Sellises olukorras on töötajad, keda ELi määrustes kutsutakse piirialatöötajateks. Samuti võite end lisaks sellele registreerida selle riigi tööhõiveasutuses, kus Te töötasite ning seal tööd otsida, kuid hüvitisi maksab Teile siiski üksnes Teie elukohariik.
  • Kui Te elate mõnes teises ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis, kuid naasete sinna vähem kui kord nädalas, võite pöörduda tagasi oma elukohariiki või jääda viimase töökoha riiki ning registreeruda tööhõivetalitustes ja taotleda hüvitisi riigis, kus Te otsustate tööd otsida. Võite täiendava sammuna registreeruda ka selle riigi tööhõivetalitustes, kes hüvitisi ei anna. Üldiselt on sellises olukorras hooajatöötajad.

Tutvuge oma õigustega riikide kaupa

Kui te olete osaliselt töötu

Kui te olete ainult osaliselt töötu, siis vastutab teie töötushüvitiste eest alati see riik, kus te ikka veel osaliselt töötate.

Välismaal töötades täitunud perioodide kokkuliitmine 

Teie taotluse menetlemisel peavad ametiasutused arvesse võtma teistes ELi liikmesriikides, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis täitunud kindlustusperioode, kui see on oluline teie õiguse seisukohast hüvitisi saada.  Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Teie hüvitised välismaal tööd otsides 

Kui soovite otsida tööd mõnes teises ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis, siis võite teatavatel tingimustel saada jätkuvalt töötushüvitisi 3 kuu jooksul (kõnealust perioodi on võimalik pikendada kuni 6 kuuni). Üksikasjad leiate korduma kippuvatest küsimustest.

Lisateave

Lisateabe saamiseks tutvuge korduma kippuvate küsimustega.

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte