Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Bezdarbs

Šie noteikumi uz jums attiecas, ja pazaudējat darbu kādā ES dalībvalstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē.

Kur pieprasīt pabalstu?

Jums jāreģistrējas nodarbinātības dienestā un jālūdz bezdarbnieka pabalsts valstī, kur esat strādājis pēdējo reizi, ja vien nedzīvojat kādā citā valstī.
Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi

Ja dzīvojat kādā citā valstī

  • Ja dzīvojat citā ES dalībvalstī, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē un tur atgriezāties katru dienu vai vismaz reizi nedēļā, jums jāreģistrējas nodarbinātības dienestā un jālūdz bezdarbnieka pabalsts šajā valstī. Šādā situācijā ir darba ņēmēji, kurus ES likumdošanā sauc par pārrobežu darba ņēmējiem. Varat arī papildus reģistrēties nodarbinātības dienestos valstī, kur strādājāt, un tur meklēt darbu, tomēr pienākums maksāt pabalstu ir vienīgi jūsu dzīvesvietas valstij.
  • Ja dzīvojat citā ES dalībvalstī, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē un tur atgriezāties retāk nekā reizi nedēļā, varat atgriezties dzīvesvietas valstī vai palikt valstī, kur esat strādājis pēdējo reizi, un reģistrēties nodarbinātības dienestā un lūgt bezdarbnieka pabalstu valstī, kur nolemjat meklēt darbu. Varat arī papildus reģistrēties nodarbinātības dienestos valstī, kas nemaksā pabalstus. Šāda parasti ir sezonas darbinieku situācija.

Uzziniet, kādas ir jūsu tiesības katrā valstī

Ja jums ir daļējs bezdarbs

Ja jums ir tikai daļējs bezdarbs, tad valsts, kurai ir jāmaksā jūsu bezdarbnieka pabalsts, vienmēr ir tā, kurā joprojām esat daļēji nodarbināts.

Ārzemēs nostrādāto periodu summēšana

Izskatot jūsu pieteikumu, iestādēm ir jāņem vērā apdrošināšanas periodi, kas jums bijuši citās ES dalībvalstīs, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē, ja tas šķiet nepieciešami, lai jūs varētu saņemt pabalstu.  Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi

Jūsu pabalsts, kad meklējat darbu ārzemēs

Ja vēlaties meklēt darbu kādā citā ES dalībvalstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē, atsevišķos gadījumos varat turpināt saņemt bezdarbnieka pabalstu trīs mēnešus (šo periodu var pagarināt līdz 6 mēnešiem). Ieskatieties bieži uzdotajos jautājumos, lai uzzinātu vairāk.

Sīkāka informācija

Papildinformāciju uzzināsit, ieskatoties bieži uzdotajos jautājumos

Jums vēl vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma?

Uzziniet par savām tiesībām uz sociālo nodrošinājumu un veselības aprūpi citā ES valstī (“Tava Eiropa”)
Uzdot jautājumu dienestam “Europe Direct” 00800 6 7 8 9 10 11
Atrisināt problēmas ar valsts iestādēm (SOLVIT)
Saņemt juridisku padomu portālā “Tava Eiropa”

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: