Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Arbejdsløshed

Følgende regler er gældende, hvis du bliver arbejdsløs i et EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Hvor skal du ansøge om ydelser?

Du skal lade dig registrere hos arbejdsformidlingen og ansøge om arbejdsløshedsunderstøttelsei det land, hvor du sidst arbejdede, medmindre du er bosat i et andet land. 
Find en kontaktinstitution i vores katalog

Hvis du er bosat i et andet land

  • Hvis du er bosat i et andet EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, og du vender tilbage hver dag eller mindst en gang om ugen, skal du lade dig registrere hos arbejdsformidlingen og ansøge om understøttelse der. Dette er tilfældet for visse arbejdstagere, der rejser over grænserne, og som i EU-forordningerne benævnes "grænsearbejdere". Du kan også lade dig registrere hos arbejdsformidlingen i det land, hvor du arbejdede, og søge efter arbejde i dette land, men din ydelse vil stadig kun blive udbetalt af dit bopælsland.
  • Hvis du bor i et andet EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, men tager tilbage dér mindre end én gang om ugen, kan du vælge at vende tilbage til dit bopælsland eller blive i det land, hvor du havde dit seneste job, og lade dig registrere hos arbejdsformidlingen og gøre krav på ydelser i det land, du beslutter dig for at søge efter job. Du kan også som supplement blive registreret hos arbejdsformidlingen i det land, der ikke udbetaler ydelserne. Dette er typisk tilfældet for sæsonarbejdere.

Læs om dine rettigheder i hvert enkelt land

Hvis du er delvist arbejdsløs

Hvis du kun er delvist arbejdsløs, er det altid det land, hvor du er delvist beskæftiget, der er ansvarligt for at udbetale din arbejdsløshedsunderstøttelse.

Sammenlægning af arbejdsperioder fra udlandet 

Når institutionerne behandler din ansøgning, skal de tage højde for de forsikringsperioder, du har tilbagelagt i andre EU-lande, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, hvis disse perioder har betydning for din ret til ydelser.  Find en kontaktinstitution i vores katalog

Dine ydelser, når du søger efter arbejde i udlandet 

Hvis du ønsker at søge efter arbejde i et andet EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, kan du på visse betingelser fortsat modtage arbejdsløshedsunderstøttelse i tre måneder (denne periode kan forlænges til seks måneder). Få flere oplysninger under vores FAQ.

Flere oplysninger 

Se vores FAQ for at få mere at vide. 

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side