Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Nedarbas

Jei netenkate darbo kurioje nors ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, jums taikomos toliau aprašytos taisyklės.

Kur turėtumėte prašyti pašalpos

Užsiregistruoti įdarbinimo tarnybose ir prašyti bedarbio pašalpos turitetoje šalyje, kurioje paskutinį kartą dirbote, nebent gyvenate kitoje šalyje. 
Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Jei gyvenate kitoje šalyje

  • Gyvenant kitoje ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje ir kasdien arba bent kartą per savaitę ten grįžtant, reikia užsiregistruoti gyvenamosios šalies užimtumo tarnybose ir pašalpos prašyti joje. Tai turi daryti kai kurie kitoje šalyje dirbantys asmenys, ES taisyklėse įvardijami pasienio darbuotojais. Užsiregistruoti įdarbinimo tarnybose ir ieškoti darbo taip pat galima šalyje, kurioje anksčiau dirbta, bet pašalpą vis tiek mokės tik nuolatinės gyvenamosios vietos šalis.
  • Jei gyvenama kitoje ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, bet į tą šalį grįžtama rečiau nei kartą per savaitę, galima rinktis: grįžti į savo gyvenamąją šalį arba likti paskutinės darbovietės šalyje ir užsiregistruoti užimtumo tarnybose bei prašyti bedarbio pašalpos šalyje, kurioje nusprendžiama ieškoti darbo. Taip pat galima užsiregistruoti pašalpos nemokančios šalies užimtumo tarnybose. Paprastai taip būna sezoninių darbuotojų atveju.

Sužinokite apie savo teises įvairiose ES šalyse

Jei esate dalinis bedarbis

Jei esate dalinis bedarbis, bedarbio pašalpą jums turi mokėti ta šalis, kurioje vis dar iš dalies dirbate.

Darbo užsienyje laikotarpių sumavimas

Nagrinėdamos jūsų prašymą, įstaigos turi atsižvelgti į laikotarpius, kuriais buvote apdraustas kitose ES šalyse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, jei to reikia, kad galėtumėte gauti pašalpą.  Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Pašalpos mokėjimas, kai ieškote darbo užsienyje

Jei norite ieškoti darbo kitoje ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, bedarbio pašalpą tam tikromis sąlygomis galite gauti dar 3 mėnesius (šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 6 mėnesių). Daugiau informacijos pateikiama skyrelyje Dažniausiai užduodami klausimai.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos skyrelyje Dažniausiai užduodami klausimai

Reikia tolesnės pagalbos?

Neradote norimos informacijos? Nepavyksta išspręsti problemos?

Sužinokite daugiau apie savo socialinę apsaugą ir sveikatos priežiūros teises kitoje ES šalyje (Jūsų Europa)
Pateikite užklausą per „Europe Direct“ 00800 6 7 8 9 10 11
Išspręskite problemas su nacionaline administracija (SOLVIT)
Paprašykite tarnybos „Jūsų Europos patarėjas“ teisinės konsultacijos

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį