Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ανεργία

Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρμόζονται σε περίπτωση που χάσετε τη δουλειά σας σε μια χώρα της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία.

Πού να υποβάλετε αίτηση για παροχές

Πρέπει να εγγραφείτε στις υπηρεσίες απασχόλησης και να υποβάλετε αίτηση για παροχές ανεργίαςστη χώρα όπου εργαστήκατε τελευταία, εκτός αν κατοικείτε σε άλλη χώρα. 
Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα

Αν κατοικείτε σε άλλη χώρα

  • Αν κατοικείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία ή το Ηνωμένο Βασίλειο και επιστρέφετε εκεί καθημερινά, ή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, πρέπει να εγγραφείτε στις υπηρεσίες απασχόλησης και να υποβάλετε αίτηση για παροχές στην εν λόγω χώρα. Αυτό ισχύει στην περίπτωση ορισμένων διασυνοριακών εργαζομένων, ή «μεθοριακών εργαζομένων», σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ. Επίσης, συμπληρωματικά, μπορείτε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες απασχόλησης της χώρας όπου εργαζόσασταν και να αναζητήσετε εργασία εκεί, αλλά οι παροχές θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται μόνο από τη χώρα κατοικίας σας.
  • Εάν κατοικείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά επιστρέφετε εκεί λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα, μπορείτε να επιλέξετε να επιστρέψετε στη χώρα κατοικίας σας ή να παραμείνετε στη χώρα της τελευταίας απασχόλησης, και να εγγραφείτε στις υπηρεσίες απασχόλησης και να ζητήσετε παροχές στη χώρα στην οποία θα αποφασίσετε να αναζητήσετε εργασία. Μπορείτε επίσης, συμπληρωματικά, να εγγραφείτε στις υπηρεσίες απασχόλησης της χώρας που δεν χορηγεί τις παροχές. Αυτό ισχύει συνήθως στην περίπτωση εποχιακών εργαζομένων.

Μάθετε τα δικαιώματά σας ανά χώρα

Αν είστε μερικώς άνεργοι

Αν είστε μερικώς άνεργοι, η χώρα που είναι υπεύθυνη για τις παροχές ανεργίας σας είναι πάντα αυτή στην οποία εξακολουθείτε να εργάζεστε με μερική απασχόληση.

Συνυπολογισμός περιόδων εργασίας που συμπληρώθηκαν στο εξωτερικό

Κατά την επεξεργασία της αίτησής σας, οι φορείς πρέπει να λαμβάνουν υπόψη περιόδους ασφάλισης που συμπληρώθηκαν σε άλλες χώρες της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία, εφόσον αυτό απαιτείται για τη θεμελίωση του δικαιώματός σας στις παροχές. Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα

Αν αναζητάτε εργασία στο εξωτερικό

Αν θέλετε να αναζητήσετε εργασία σε διαφορετική χώρα της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία, μπορείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε τις παροχές ανεργίας σας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, για 3 μήνες (το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί μέχρι 6 μήνες). Λεπτομέρειες παρέχονται στις συχνές ερωτήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις.

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα