Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Brezposelnost

Spodnja pravila veljajo za vse, ki izgubijo delo v državah EU, na Islandiji, Norveškem, v Lihtenštajnu in Švici.

Uveljavljanje pravice do nadomestila

Pravico do nadomestila za brezposelnost uveljavljamo na zavodu za zaposlovanje v državi, kjer smo nazadnje delali, razen če prebivamo v drugi državi. Na tem zavodu se tudi prijavimo.
Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Če prebivamo v drugi državi

  • Če stalno prebivamo v drugi državi EU, na Islandiji, Norveškem, v Lihtenštajnu ali Švici in se v to državo vsak dan ali vsaj enkrat tedensko vračamo, se moramo v državi, v kateri prebivamo, prijaviti na zavodu za zaposlovanje in nadomestilo za brezposelnost zahtevati pri njih. Takšen je denimo položaj čezmejnih oziroma obmejnih delavcev, kot se imenujejo v predpisih EU. Kot dodatni ukrep se lahko prijavimo na zavodu za zaposlovanje v državi, kjer smo nazadnje delali, in tam iščemo novo zaposlitev, toda nadomestilo za brezposelnost nam bo še vedno izplačevala država, v kateri prebivamo.
  • Če stalno prebivamo v drugi državi EU, na Islandiji, Norveškem, v Lihtenštajnu, Švici, vendar se v to državo ne vračamo najmanj enkrat tedensko, se lahko vrnemo v državo prebivališča ali ostanemo v državi, kjer smo nazadnje delali, ter prijavimo na zavodu za zaposlovanje in nadomestilo za brezposelnost zahtevamo v državi, kjer se odločimo iskati zaposlitev.Kot dodatni ukrep se lahko prijavimo na zavodu za zaposlovanje v državi, ki ne izplačuje nadomestila. Takšen je denimo položaj sezonskih delavcev.

Socialne pravice po državah

Delna brezposelnost

Če smo delno brezposelni, nadomestilo za brezposelnost izplačuje vedno država, v kateri smo še delno zaposleni.

Seštevanje delovnih dob v tujini

Ko na zavodu obravnavajo naš zahtevek za nadomestilo, morajo upoštevati našo zavarovalno dobo v drugih državah (EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica), če to vpliva na našo pravico do nadomestila za brezposelnost. Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Prejemanje nadomestila, kadar iščemo delo v tujini

Če se odločimo, da bomo novo zaposlitev iskali v drugi državi (EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica), lahko pod določenimi pogoji prejemamo nadomestilo za brezposelnost še tri mesece (s podaljšanjem na največ šest mesecev). Več v odgovorih na pogosta vprašanja.

Več informacij

Informacije boste našli tudi v odgovorih na pogosta vprašanja

Pomoč

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Pozanimajte se o sistemu socialne varnosti in zdravstvenega varstva v drugi državi članice EU (Tvoja Evropa)
Europe Direct – vaša vprašanja 00800 6 7 8 9 10 11
SOLVIT – reševanje težav z upravnimi organi
Tvoja Evropa – pravni nasveti

Ni sorodnih novic v zadnjih šestih mesecih.

Povej naprej