Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Časté dotazy - Co je koordinace?

Navštívili jste již naše stránky, které prezentují aktualizovaná pravidla koordinace systémů sociálního zabezpečení?

Aktualizovaná pravidla koordinace systémů sociálního zabezpečení

 

Jde o balíček aktualizovaných předpisů, které vstoupily v platnost 1. května 2010. Konkrétně o nařízení č. 883/2004 a 987/2009.

Koordinaci může nyní využít širší okruh osob: nevztahuje se již pouze na pracovníky a jejich rodiny, ale také na nezaměstnané, na osoby, které ještě na trh práce nevstoupily nebo ty, které jej již opustily.

Rozšiřuje se též spektrum dávek – zahrnuty jsou nově otcovské dávky a předdůchodové dávky, což odráží vývoj v legislativě upravující sociální zabezpečení v jednotlivých členských státech.

Dalším důvodem zavedení nových nařízení je vytvoření nástrojů a postupů s cílem zlepšit služby pro uživatele. Do roku 2012 bude spuštěna a plně zprovozněna nová síť pro elektronickou výměnu informací o sociálním zebezpečení (systém EESS, viz níže).

Která pravidla se týkají právě vás a jak se změní vaše situace podle nových nařízení zjistíte v odpovědích na časté dotazy.

Elektronická výměna informací o sociálním zabezpečení

 

Jednou z hlavních inovací zavedenou novými nařízeními je povinnost států vyměňovat si údaje týkající se sociálního zabezpečení výhradně elektronicky (článek 4 nařízení č. 987/2009).

Je zaváděn společný, zabezpečený systém – systém elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI). Má hrát zásadní úlohu při usnadňování kooperace příslušných orgánů a vést k lepšímu prosazování práv občanů, např. k rychlejšímu uznávání nároků na sociální dávky.

Již nebudou třeba tištěné formuláře. V mnoha případech budou nahrazeny tzv. přenosnými dokumenty. Více informací najdete v odpovědích na časté dotazy týkající se uplatňování nároku a příslušných formulářů.

 

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku