Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Biežāk uzdotie jautājumi - Kā izpaužas koordinācija?

Vai jau ielūkojāties mūsu lapā par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu?Kas ir modernizēta koordinēšana?

Modernizēta sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšana

 

orange_arrow

Par modernizētu koordinēšanu sauc jaunu noteikumu kopumu, kurš ir spēkā no 2010. gada 1. maija, t.i., Regulas 883/2004 un 987/2009.

Vairāk cilvēku var izmantot priekšrocības, ko paredz koordinēšanas noteikumi. Tagad tie attiecas ne tikai uz darba ņēmējiem un viņu ģimenēm, bet arī uz cilvēkiem, kuri pašlaik ir bez darba, kuri vēl nestrādā vai vairs nestrādā.

Lai pielāgotos pārmaiņām valstu sociālā nodrošinājuma likumdošanā, ES noteikumi attiecināti arī uz, piemēram, paternitātes pabalstu un pirmspensijas pabalstu.

Cits svarīgs jauno regulu uzdevums ir jaunu instrumentu un strukturētu procedūru izveide, lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Tiks ieviests jauns tīkls, kurā varēs elektroniski apmainīties ar informāciju sociālā nodrošinājuma jomā (EESSI sistēma, skatīt zemāk). Šis tīkls pilnībā darbosies no 2012. gada maija.

Ieskatieties bieži uzdotajos jautājumos par noteikumiem, kuri attiecas uz jums, lai uzzinātu, vai saskaņā ar jaunajiem noteikumiem jūsu situācija varētu mainīties.

Sociālā nodrošinājuma informācijas apmaiņa elektroniski

 

Viens no svarīgākajiem ar jaunajām regulām ieviestajiem jauninājumiem ir valstīm uzliktais pienākums ar informāciju sociālā nodrošinājuma jomā apmainīties vienīgi elektroniski (Regulas 987/2009 4. pants).

Ir izveidota kopīga droša sistēma — EESSI sistēma (akronīms no nosaukuma angļu valodā, kurš latviski tulkojams kā “elektroniska informācijas apmaiņa sociālā nodrošinājuma jomā”). Domājams, ka tā būtiski palīdzēs sekmēt sadarbību starp iestādēm un iedzīvotāju tiesību labāku ievērošanu, piemēram, pabalstu ātrāku piešķiršanu.

Vairs nebūs nepieciešamas uz papīra iespiestas “E” veidlapas. Atsevišķos gadījumos tās aizstās t.s. “portatīvie dokumenti”. Skatiet bieži uzdotos jautājumus par pieteikumiem un veidlapām.

 

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: