Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Întrebări frecvente - Ce presupune coordonarea?

Aţi consultat deja pagina referitoare la coordonarea securităţii sociale?Ce înseamnă coordonare modernizată?

Coordonarea modernizată a sistemelor de securitate socială

 

orange_arrow

Coordonarea modernizată se referă la noul set de norme aplicabile începând cu 1 mai 2010: Regulamentele 883/2004 şi 987/2009.

Numărul persoanelor care pot beneficia de pe urma normelor de coordonare este mult mai mare. Aceste norme reglementează nu numai situaţia lucrătorilor şi a familiilor lor, ci şi pe aceea a persoanelor care au rămas fără un loc de muncă, nu lucrează încă sau şi-au încetat activitatea profesională.

Domeniul de aplicare se extinde şi la prestaţii noi, precum cele de paternitate şi de pre-pensionare, pentru a se adapta la evoluţiile legislaţiilor naţionale din domeniul securităţii sociale.

Un alt element esenţial al noilor regulamente este crearea unor instrumente şi proceduri structurate pentru ameliorarea serviciilor oferite utilizatorilor. O nouă reţea pentru schimburile electronice de informaţii privind securitatea socială (sistemul EESSI - detalii mai jos) va fi lansată şi va deveni complet operaţională până în mai 2012.

Consultaţi rubrica întrebări frecvente pentru a afla dacă situaţia dumneavoastră se schimbă în baza noilor norme.

Schimbul electronic de informaţii privind securitatea socială (EESSI)

 

Una dintre principalele inovaţii introduse de noile regulamente este obligaţia ţărilor membre de a schimba informaţii privind securitatea socială doar pe cale electronică (Art. 4 din Regulamentul 987/2009).

În acest scop, se urmăreşte crearea unui cadru comun şi sigur: sistemul EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information - Schimburi electronice de informaţii privind securitatea socială). Se preconizează că acesta va juca un rol important în facilitarea cooperării dintre instituţii şi va duce la consolidarea drepturilor cetăţenilor - de exemplu, prestaţiile vor fi acordate mai repede.

Formularele E nu vor mai fi necesare. În unele cazuri, acestea vor fi înlocuite de aşa-numitele „documente portabile”. Consultaţi rubrica „întrebări frecvente” pe tema solicitărilor şi formularelor.

 

Nicio știre relevantă în ultimele șase luni.

Distribuiți pagina