Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Často kladené otázky - Ako vyzerá koordinácia?

Navštívili ste už našu stránku o koordinácii sociálneho zabezpečenia?

Modernizovaná koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

 

Týmto pojmom sa označuje súbor nových predpisov, ktoré sa uplatňujú od 1. mája 2010: nariadenia 883/2004 a 987/2009.

Pravidlá týkajúce sa koordinácie sa budú vzťahovať na širší okruh občanov: nebudú sa týkať len pracovníkov a ich rodinných príslušníkov, ale aj osôb, ktoré sú momentálne bez práce, ešte nepracujú alebo trh práce už opustili.

Rozsah uplatňovania koordinačných pravidiel sa z dôvodu prispôsobenia vývoju vo vnútroštátnych predpisoch sociálneho zabezpečenia rozšíril o nové dávky, akými sú dávky počas otcovskej dovolenky alebo preddôchodkové dávky.

Ďalším cieľom nových nariadení je vytvorenie nástrojov a štruktúrovaných postupov zameraných na skvalitnenie služieb pre ich používateľov. Do mája 2012 by sa mala uviesť do plnej prevádzky nová sieť pre elektronickú výmenu informácií o sociálnom zabezpečení (systém EESSI, pozri nižšie).

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ktoré nové pravidlá sa na vás vzťahujú a ako sa vaša situácia môže zmeniť v dôsledku novej legislatívy, prečítajte si najčastejšie otázky.

Elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení

 

Jedným z hlavných nových prvkov, ktoré sa objavili v nových nariadeniach, je povinnosť výmeny informácií o sociálnom zabezpečení výhradne elektronickými prostriedkami (článok 4 nariadenia 987/2009).

Bol vytvorený spoločný zabezpečený rámec – systém EESSI (elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení). Očakáva sa, že systém zohrá dôležitú úlohu pri uľahčovaní spolupráce medzi inštitúciami a povedie k lepšiemu uplatňovaniu práv občanov, napr. pri vyplácaní dávok.

Papierové verzie elektronických formulárov už nebudú potrebné. V niektorých prípadoch budú nahradené tzv. prenosnými dokumentmi. Viac informácií nájdete v najčastejších otázkach o žiadostiach a formulároch.

 

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku