Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

FAQ - Hvad indebærer koordineringen?

Har du allerede besøgt vores side om koordinering af social sikring?

Moderniseret koordinering af socialsikringsordninger

 

Moderniseret koordinering henviser til et nyt sæt regler, som er gældende fra den 1. maj 2010. Forordning 883/2004 og 987/2009.

Flere personer kan drage fordel af koordineringsreglerne. De dækker nu ikke blot arbejdstagere og deres familier, men også mennesker, der p.t. er arbejdsløse, endnu ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet, eller som ikke længere arbejder.

De dækker også nye ydelser som fædreorlov og førtidspensionering, så de nu modsvarer udviklingen inden for den nationale socialsikringslovgivning.

Et andet vigtigt aspekt af de nye forordninger er, at der oprettes instrumenter og strukturerede procedurer, så brugerne får en bedre service. Der lanceres et nyt netværk for elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende social sikring (EESSI), som vil være fuldt funktionsdygtigt i maj 2012.

Se vores side med FAQ for at se, hvilke regler der gælder for dig, så du kan finde ud af, om din situation ændrer sig med de nye regler.

Elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring

 

En af de vigtigste nyheder i de nye forordninger er, at landene kun må udveksle oplysninger vedrørende social sikring ad elektronisk vej (artikel 4 i forordning 987/2009).

Der oprettes et system med fælles, sikre rammer: EESSI (elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring). Systemet forventes at spille en vigtig rolle i forhold til at fremme samarbejdet mellem institutionerne og sikre en bedre håndhævelse af borgernes rettigheder, f.eks. at ydelser tildeles hurtigere.

E-blanketter på papir vil ikke længere være nødvendige. I visse tilfælde kan de erstattes af de såkaldte "personbårne dokumenter". Se vores side med ofte stillede spørgsmål (FAQ) om blanketter og ansøgninger.

 

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side