Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Vanliga frågor - Vad menas med samordning?

Har du läst vår sida om samordningen av de sociala trygghetssystemen?

Nya EU-regler om samordning av de sociala trygghetssystemen

 

Från och med den 1 maj 2010 gäller nya regler för samordningen av de sociala trygghetssystemen: förordningarna 883/2004 och 987/2009.

Fler människor gynnas av samordningen: Nu omfattas inte bara arbetstagare och deras familjer utan också personer som är arbetslösa och andra personer som står utanför arbetslivet.

Nya förmåner, såsom föräldraskapsförmåner och förmåner vid förtidspensionering, har tagits med. Reglerna har därmed anpassats till utvecklingen inom de nationella socialförsäkringsreglerna.

De nya reglerna ska också ge användarna bättre service med hjälp av olika instrument och strukturerade förfaranden. Det kommer att införas ett nytt nätverk för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation (EESSI-systemet, se nedan), som ska vara driftklart i maj 2012.

Titta i våra vanliga frågor för att ta reda på vilka regler som gäller för dig och om du påverkas av de nya reglerna.

Elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation

 

En av de viktigaste nyheterna i de nya reglerna är att alla socialförsäkringsuppgifter ska skickas elektroniskt mellan länderna (artikel 4 i förordning 987/2009).

Därför införs ett säkert gemensamt system, EESSI-systemet, som ska underlätta samarbetet mellan socialförsäkringsinstitutionerna och effektivisera handläggningen, så att sociala förmåner kan beviljas snabbare.

Några E-intyg på papper kommer inte längre att behövas. I vissa fall ersätts de med så kallade intyg för utlandet. Läs mer under vanliga frågor om blanketter och myndighetskontakter

 

Dela den här sidan