Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Najczęściej zadawane pytania - Na czym polega koordynacja?

Czy odwiedziłeś już nasze strony internetowe dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

Nowa koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

 

Nowa koordynacja odnosi się do nowego zbioru przepisów, które stosuje się od dnia 1 maja 2010 r., a mianowicie do rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 987/2009.

Więcej osób może korzystać z przepisów dotyczących koordynacji: obecnie obejmuje ona nie tylko pracowników oraz ich rodziny, lecz także osoby, które nie mają pracy, osoby, które jeszcze nie podjęły pracy lub osoby, które już nie pracują.

Zakres nowych przepisów rozszerzył się także na nowe świadczenia, takie jak równoważne świadczenie dla ojców oraz świadczenia przedemerytalne w celu dostosowania do zmian w przepisach dotyczących zabezpieczenia społecznego na szczeblu krajowym.

Nowe przepisy mają także ustanowić instrumenty i formalne procedury w celu poprawy usług świadczonych na rzecz użytkowników. Zostanie uruchomiona nowa sieć elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (system EESSI, zobacz poniżej), która ma osiągnąć pełną funkcjonalność do maja 2012 r.

Aby uzyskać informacje dotyczące przepisów, które mają zastosowanie w Twoim przypadku, i dowiedzieć się czy nowe przepisy wpływają na zmianę Twojej sytuacji, zobacz najczęściej zadawane pytania,.

Elektroniczna wymiana informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego

 

Jedną z głównych innowacji wprowadzonych przez nowe rozporządzenia jest nałożenie na kraje obowiązku wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego tylko drogą elektroniczną (art. 4 rozporządzenia 987/2009).

Trwa budowa systemu zapewniającego wspólną bezpieczną sieć, tj. systemu EESSI (systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego). Oczekuje się, że system ten odegra zasadniczą rolę w ułatwianiu współpracy między instytucjami i działaniach mających na celu lepsze egzekwowanie praw obywateli, np. poprzez szybsze przyznawanie świadczeń.

Nie będzie już konieczne stosowanie formularzy E w formie papierowej. W niektórych przypadkach zostaną one zastąpione tzw. „dokumentami przenośnymi”. Zobacz najczęściej zadawane pytania, aby uzyskać informacje dotyczące wniosków i formularzy.

 

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę