Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

DUK - Ką reiškia koordinavimas?

Ar jau lankėtės mūsų puslapyje, skirtame informacijai apie socialinės apsaugos koordinavimą?

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo modernizavimas

Modernizuotas koordinavimas nustatytas naujomis taisyklėmis, galiojančiomis nuo 2010 m. gegužės 1 d.: Reglamentais 883/2004 ir 987/2009.

Koordinavimo taisyklės naudingos daugiau žmonių: dabar jos taikomos ne tik darbuotojams ir jų šeimoms, bet ir žmonėms, kurie šiuo metu neturi darbo, dar neturi darbo arba nebedirba.

Jų taikymo sritis taip pat apima naujas pašalpas, pvz., tėvystės ir išankstinio išėjimo į pensiją išmokas, siekiant prisitaikyti prie socialinės apsaugos teisės aktų pokyčių nacionaliniu lygmeniu.

Dar vienas pagrindinis naujų reglamentų vaidmuo – sukurti priemones ir struktūrines procedūras, siekiant pagerinti naudotojams teikiamas paslaugas. Pradės veikti naujas Elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų (EESSI sistema, žr. toliau) tinklas, kurio visos funkcijos pradės veikti iki 2012 m. gegužės mėn.

Norėdami sužinoti, ar jūsų padėtis keičiasi dėl naujų taisyklių, kokios taisyklės jums taikomos žr. mūsų dažniausiai užduodamus klausimus.

Elektroniniai socialinės apsaugos informacijos mainai (EESSI)

 

Viena iš pagrindinių naujovių, įdiegtų naujaisiais reglamentais, yra prievolė šalims socialinės apsaugos informacija keistis tik elektroninėmis priemonėmis (Reglamento (EB) Nr. 987/2009 4 straipsnis).

Kuriama sistema, kurioje būtų bendra saugi struktūra: EESSI sistema (Elektroniniai socialinės apsaugos informacijos mainai). Tikimasi, kad ši sistema atliks svarbiausią vaidmenį palengvinant institucijų bendradarbiavimą ir padės pagerinti piliečių teisių įgyvendinimo užtikrinimą, pvz., greičiau bus skiriamos išmokos.

Popierinių E formų nebereikės. Kai kuriais atvejais jas pakeis vadinamieji „perkeliamieji dokumentai“. Informacijos apie prašymus ir formas ieškokite dažniausiai užduodamų klausimų skyrelyje.

 

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį