Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Συχνές ερωτήσεις - Τι σημαίνει ο συντονισμός;

Έχετε επισκεφτεί ήδη τη σελίδα μας σχετικά με το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης;

Εκσυγχρονισμένος συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

 

Ο εκσυγχρονισμένος συντονισμός προβλέπεται στη νέα δέσμη κανόνων που θα ισχύσουν από την 1η Μαΐου 2010: Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009.

Περισσότερα άτομα θα μπορούν να επωφεληθούν, καθώς ο συντονισμός θα καλύπτει πλέον όχι μόνο τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους αλλά και όσους είναι σήμερα άνεργοι, δεν εργάζονται ακόμα ή δεν εργάζονται πλέον.

Το πεδίο εφαρμογής του συντονισμού καλύπτει επίσης νέες παροχές, όπως οι παροχές πατρότητας και πρόωρης σύνταξης, προκειμένου να προσαρμοστεί στις εξελίξεις των εθνικών νομοθεσιών περί κοινωνικής ασφάλισης.

Οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν παράλληλα τη θέσπιση μηχανισμών και διαρθρωμένων διαδικασιών για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες. Θα δημιουργηθεί ένα νέο δίκτυο ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (σύστημα EESSI, βλ. κατωτέρω), το οποίο θα καταστεί πλήρως λειτουργικό μέχρι τον Μάιο του 2012.

Ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις και ενημερωθείτε για τους κανόνες που σας αφορούν καθώς και για τις ενδεχόμενες αλλαγές που θα επιφέρουν στην κατάστασή σας οι νέοι κανόνες.

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση

 

Μία από τις βασικές καινοτομίες που εισάγουν οι νέοι κανονισμοί είναι η υποχρέωση των χωρών να ανταλλάσσουν πληροφορίες για την κοινωνική ασφάλιση μόνο με ηλεκτρονικά μέσα (άρθρο 4 κανονισμού 987/2009).

Έτσι, δημιουργείται το σύστημα EESSI (σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση) το οποίο παρέχει ένα κοινό και ασφαλές πλαίσιο, ενώ παράλληλα αναμένεται να διευκολύνει πολύ τη συνεργασία μεταξύ φορέων και να βελτιώσει την εφαρμογή των δικαιωμάτων των πολιτών, π.χ., με την ταχύτερη χορήγηση των παροχών.

Τα έντυπα Ε δεν θα είναι πλέον απαραίτητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα αντικατασταθούν από τα λεγόμενα "φορητά έγγραφα". Ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις για να δείτε πώς να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και τα σχετικά έντυπα.

 

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα