Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Usein kysyttyä - Mitä yhteensovittaminen tarkoittaa?

Oletko jo tutustunut sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevaan sivuumme?

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen uudistus

 

Sosiaaliturvan yhdenmukaistamista uudistettiin asetuksilla 883/2004 ja 987/2009, joita on sovellettu 1. toukokuuta 2010 alkaen.

Entistä useammat ihmiset hyötyvät yhteensovittamissäännöistä: yhteensovittaminen kattaa nyt työntekijöiden ja heidän perheidensä lisäksi myös henkilöt, joilla ei tällä hetkellä ole työtä, jotka eivät vielä työskentele tai jotka eivät enää työskentele.

Myös yhteensovittamisen soveltamisalaa laajennettiin jäsenvaltioiden sosiaaliturvalainsäädäntöjen kehitystä vastaavasti, ja vastedes se koskee myös esimerkiksi isyys- ja varhaiseläke-etuuksia.

Lisäksi uusilla asetuksilla on pyritty luomaan välineitä ja menettelyjä, joiden avulla voidaan parantaa sosiaaliturvaan liittyviä palveluja. Tarkoituksena on käynnistää uusi sosiaaliturvatietojen sähköiseen vaihtoon tarkoitettu verkosto (EESSI-järjestelmä, katso jäljempänä), joka on määrä ottaa kaikilta osin käyttöön toukokuuhun 2012 mennessä.

Osiosta Usein kysyttyä voit selvittää, mitä sääntöjä sinuun sovelletaan ja onko tilanteesi muuttunut uusien sääntöjen tultua voimaan.

Sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihto

 

Yksi tärkeimmistä uusien asetusten mukanaan tuomista uudistuksista on se, että maat velvoitetaan vaihtamaan sosiaaliturvatietoja ainoastaan sähköisesti (asetuksen 987/2009 4 artikla).

Tarkoitusta varten on perustettu yhteinen suojattu järjestelmä: EESSI-järjestelmä (Electronic Exchange of Social Security Information). Järjestelmän avulla halutaan helpottaa laitosten välistä yhteistyötä ja vahvistaa kansalaisten oikeuksia esimerkiksi nopeuttamalla etuuksien myöntämistä.

Paperimuodossa olevia E-lomakkeita ei vastedes enää käytetä. Joissakin tapauksissa ne korvataan ns. esitettävillä asiakirjoilla eli PD-asiakirjoilla ("portable documents"). Katso kohta "Etuuksien hakeminen" osiossa  Usein kysyttyä .

 

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu