Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Společně pro práva: strategie pro osoby se zdravotním postižením

Vítejte na stránkách kampaně Evropské komise Společně pro práva na podporu práv osob se zdravotním postižením v Evropě i mimo ni.

87 milionů
lidí v EU má zdravotní postižení
Více než 50 %
pociťuje diskriminaci
50.8%
je zaměstnaných
40.9%
nemůže pokrýt neočekávané výdaje
Více než 1 milion
osob mladších 65 let žije v ústavech

Navzdory pokroku v mnoha oblastech se osoby se zdravotním postižením stále potýkají se značnými překážkami v přístupu ke zdravotní péči, vzdělávání, zaměstnání, volnočasovým aktivitám a účasti na politickém životě.

Tento problém se netýká pouze osob se zdravotním postižením nebo skupin obhájců práv, ale celé společnosti.

Kampaň Společně pro práva bojuje za to, aby každý člověk mohl využívat svých práv a žít jako rovný s rovným ve skutečné Unii rovnosti.

Naším cílem je ukázat osobám se zdravotním postižením, jejich podpůrné síti a občanům obecně, co EU dělá pro to, aby osoby se zdravotním postižením mohly účinně uplatňovat svá práva.

Desetiletá strategie EU pro práva osob se zdravotním postižením

Tři děti si spolu šťastně hrají. Jedno z nich má Downův syndrom. Text: Společně pro práva, #EUDisabilityRights, #UnionOfEquality.

Cílem desetileté strategie Evropské komise je přinést pozitivní změny do života osob se zdravotním postižením v EU i mimo ni. Každý člověk by měl žít bez diskriminace a měl by mít možnost využívat svých práv v Unii rovnosti.  Měl by mít možnost získat dobré vzdělání, práci, cestovat a rozhodovat se bez překážek. Tato strategie obsahuje konkrétní opatření, aby osoby se zdravotním postižením mohly plně využívat svých práv a měly v životě stejné šance jako všichni ostatní. Zjistěte více.

Zapojte se

Jsme přesvědčeni, že osoby se zdravotním postižením mají právo rozhodovat o svém životě. Proto byla tato kampaň vytvořena ve spolupráci s osobami se zdravotním postižením a jejich příznivci.

Vyzýváme všechny, aby se zapojili, přihlásili se do našeho distribučního seznamu a dostávali nejnovější informace o kampani a materiály, které si můžete upravit pro vlastní potřebu.

Každý hlas je důležitý, každé kliknutí se počítá.

Připojte se k naší komunitě, staňte se jejím příznivcem.

Naši šampioni

Naši šampioni jsou ambasadoři kampaně, kteří ji propagují po celé Evropě. Jsou to vlivné osoby se zdravotním postižením, které mají vlastní pohled na překážky, jimž čelí, a na to, co je třeba udělat, aby mohly využít všech příležitostí, které se jim nabízejí.

Seznamte se s našimi šampiony.

Média

Chcete vyprávět náš příběh? Propagovat kampaň nebo se jen dozvědět více? Materiály a mediální nástroje jsou k dispozici v části Média.

Sdílet tuto stránku