Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

„Kartu už teises“. Neįgaliųjų teisių strategija

Sveiki apsilankę Europos Komisijos kampanijos „Kartu už teises“, kuria siekiama propaguoti neįgaliųjų teises Europoje ir už jos ribų, svetainėje.

87 milijonai
žmonių ES turi negalią
50 % +
jaučiasi diskriminuojami
50,8 %
turi darbą
40,9 %
neįstengia padengti nenumatytų išlaidų
1 milijonas +
jaunesnių nei 65 metų asmenų gyvena globos įstaigose.

Nepaisant pažangos daugelyje sričių, neįgalieji vis dar susiduria su didelėmis kliūtimis norėdami pasinaudoti sveikatos priežiūros, švietimo paslaugomis, įsidarbinti, dalyvauti laisvalaikio veikloje ir politiniame gyvenime.

Šis klausimas yra aktualus ne tik neįgaliesiems ar teisių gynėjų grupėms, bet ir visai visuomenei.

Kampanija „Kartu už teises“ agituojama užtikrinti, kad visi galėtų naudotis savo teisėmis ir gyventi kaip lygūs su lygiais tikroje lygybės sąjungoje.

Mūsų tikslas – parodyti neįgaliesiems, jų paramos tinklui ir visiems piliečiams, ką ES daro siekdama užtikrinti, kad neįgalieji galėtų veiksmingai naudotis savo teisėmis.

Dešimties metų ES neįgaliųjų strategija

Trys vaikai smagiai kartu žaidžia. Vienas vaikas serga Dauno sindromu. Tekste rašoma: kartu už teises, #EUDisabilityRights, #UnionOfEquality.

Europos Komisijos dešimties metų strategija siekiama pagerinti neįgaliųjų gyvenimą ES ir už jos ribų. Kiekvienas turi teisę nepatirti diskriminacijos ir naudotis savo teisėmis lygybės sąjungoje.  Kiekvienas turi turėti galimybę gauti gerą išsilavinimą, įsidarbinti, keliauti ir rinktis be kliūčių. Šioje strategijoje numatyti konkretūs veiksmai, kad neįgalieji galėtų visapusiškai naudotis savo teisėmis ir gyvenime turėti tokias pačias galimybes kaip ir visi kiti. Sužinokite daugiau.

Įsitraukite

Mes tikime, kad neįgalieji turi teisę patys priimti sprendimus dėl savo gyvenimo, todėl ši kampanija sukurta bendradarbiaujant su neįgaliaisiais ir jų rėmėjais.

Raginame visus įsitraukti ir užsiregistruoti mūsų adresatų sąraše, kad gautumėte naujausią informaciją apie kampaniją ir medžiagą, kurią galėsite pritaikyti savo reikmėms.

Svarbus kiekvienas balsas ir kiekvienas spustelėjimas.

Prisijunkite prie mūsų bendruomenės. Tapkite rėmėju.

Susipažinkite su mūsų čempionais

Mūsų čempionai yra kampanijos ambasadoriai, skleidžiantys žinią visoje Europoje. Tai yra nuomonių formuotojai ir neįgalieji, turintys savo nuomonę apie kliūtis, su kuriomis jie susiduria, ir ką reikia padaryti, kad jie galėtų pasinaudoti visomis jiems atsiveriančiomis galimybėmis.

Susipažinkite su čempionais.

Žiniasklaida

Norite papasakoti mūsų istoriją? Populiarinti kampaniją arba sužinoti daugiau? Galite pasinaudoti Žiniasklaidos skiltyje esančia medžiaga ir žiniasklaidos atstovams skirtu priemonių rinkiniu.

Bendrinti šį puslapį