Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Europos socialinės apsaugos pasas

Kaip paskelbta 2021 m. kovo mėn. Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plane, mes, bendradarbiaudami su Italijos socialinės apsaugos institucija Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), pradėjome bandomąjį projektą, kurio tikslas – iki 2023 m. išnagrinėti galimybes įdiegti Europos socialinės apsaugos pasą.

Europos socialinės apsaugos pasas leistų pagerinti socialinės apsaugos teisių perkeliamumą tarpvalstybiniu mastu, nes kompetentingi subjektai ir institucijos skaitmeniniu būdu galėtų patikrinti piliečių socialinės apsaugos aprėptį ir teises į išmokas.

Kas yra Europos socialinės apsaugos paso bandomasis projektas?

Europos socialinės apsaugos paso bandomojo projekto tikslas – išnagrinėti skaitmeninio sprendimo įgyvendinamumą, siekiant pagerinti galimybes tarpvalstybiniu mastu patikrinti asmens socialinės apsaugos aprėptį ir spręsti problemas, susijusias su judžių piliečių tapatybės nustatymu ir atpažinimu socialinės apsaugos koordinavimo tikslais.

Toks sprendimas bus sukurtas naudojantis Europos blokų grandinės paslaugų infrastruktūros (EBSI) platforma – tai pirmoji ES lygmens blokų grandinės infrastruktūra, padedanti teikti tarpvalstybines paslaugas, pavyzdžiui, leidžianti piliečiams tvarkyti savo tapatybės, išsilavinimo ir registrų dokumentus.

Pirmuoju bandomojo projekto etapu daugiausia dėmesio bus skiriama su perkeliamuoju dokumentu (PD) A1 susijusių procedūrų skaitmeninimui; šiuo dokumentu patvirtinami jo turėtojui taikytini teisės aktai, jis naudojamas, pavyzdžiui, kai jo darbdavys laikinai komandiruoja asmenį į kitą valstybę narę. Antruoju etapu būtų siekiama įgyvendinti tolesnes socialinės apsaugos koordinavimo procedūras (pvz., Europos sveikatos draudimo kortelę).

2021 m. kovo mėn. pradėtame bandomajame projekte dalyvauja keliolika suinteresuotų šalių, prie jo prisijungti gali ir kitos suinteresuotos valstybės narės. Jo metu bus sprendžiami svarbiausi techniniai, organizaciniai ir teisiniai numatomo sprendimo klausimai, be kita ko, atsižvelgiant į galimą didelio masto taikymą.

Kalbant apie aspektus, susijusius su asmens tapatybės nustatymu ir (arba) atpažinimu, unikalaus identifikatoriaus įvesti nebereikės, nes esami ar būsimi skaitmeniniai sprendimai, pavyzdžiui, siūloma Europos skaitmeninės tapatybės sistema, galėtų būti naudojami pakartotinai. Todėl nebesvarstome apie galimybę įvesti Europos socialinio draudimo numerį.

Pagrindinės sprendimo ypatybės

  • Skaitmeninė piniginė judiesiems asmenims, leidžianti tvarkyti socialinės apsaugos dokumentus, kuriuos išduoda patikimos institucijos ir kuriuos galima patikrinti internetu kitose valstybėse narėse;
  • Judūs asmenys gali valdyti savo asmens duomenis. Unikalus identifikatorius, pvz., Europos socialinio draudimo numeris, nereikalingas.    
  • Veiksmingesnis tarpvalstybinis tikrinimas ir mažesnis sukčiavimo atvejų skaičius.

Įvykių chronologija

  • 2021 m.: Europos socialinės apsaugos paso bandomojo projekto pradžia
  • 2022 m.: Pirmojo etapo rezultatų pristatymas
  • 2023 m.: Antrojo etapo rekomendacijų dėl galimo didelio masto taikymo rezultatų pristatymas

Klausimai ir atsakymai

Visa, ką reikia žinoti apie Europos socialinės apsaugos pasą.

Bendrinti šį puslapį