Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Europeiskt socialförsäkringskort

I enlighet med handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter från mars 2021 har vi tillsammans med den italienska socialförsäkringsinstitutionen Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) startat ett pilotprojekt för att fram till 2023 titta på om det är möjligt att införa ett europeiskt socialförsäkringskort.

Ett europeiskt socialförsäkringskort skulle göra det lättare att ta med sig sociala förmåner över gränserna genom att behöriga aktörer och institutioner skulle kunna kontrollera medborgarnas socialförsäkringstäckning digitalt.

Vad är pilotprojektet om det europeiska socialförsäkringskortet?

Pilotprojektet ska titta på om det är möjligt att hitta en digital lösning för att förbättra EU-ländernas kontroller av utländska EU-medborgares rätt till sociala förmåner och hitta lösningar på problemet med att människor måste kunna identifiera och autentisera sig för socialförsäkringsändamål.

Sådana lösningar ska tas fram med hjälp av plattformen för den europeiska infrastrukturen för blockkedjetjänster, den första blockkedjeinfrastrukturen i EU som stöder tjänster över gränserna. På plattformen ska medborgarna till exempel kunna hantera sin identitet och sina utbildningsmeriter och registrera handlingar.

I den första fasen ska pilotprojektet inriktas på digitaliseringen av de förfaranden som gäller utlandsintyget A1, som intygar vilken lagstiftning som innehavaren omfattas av. Intyget används bland annat när en person tillfälligt utstationeras av sin arbetsgivare till ett annat EU-land. I den andra fasen ska fler förfaranden för samordning av socialförsäkringen omfattas (till exempel det europeiska sjukförsäkringskortet).

Pilotprojektet, som startade i mars 2021, omfattar cirka ett dussin intresserade länder. Andra EU-länder har möjligt att ansluta sig om de vill. Projektet ska lösa de mest relevanta tekniska, organisatoriska och rättsliga frågorna kring den föreslagna lösningen så att den går att använda i stor skala.

När det gäller identifierings- och autentiseringsaspekterna finns det inget behov av en unik identifierare eftersom befintliga eller kommande digitala lösningar kan återanvändas, till exempel den föreslagna europeiska digitala identiteten. Vi kommer därför inte att gå vidare med idén om ett europeiskt socialförsäkringsnummer.

Viktiga aspekter av lösningen

  • En digital plånbok för personer som flyttar utomlands som innehåller uppgifter om rätten till sociala förmåner som utfärdats av betrodda myndigheter och som är verifierbara digitalt över gränserna.
  • De berörda personerna har kontroll över sina egna personuppgifter. Inget behov av en unik identifierare, till exempel ett europeiskt socialförsäkringsnummer.    
  • Effektivare kontroller mellan länderna och färre bedrägerier.

Tidslinje

  • 2021: Lansering av pilotprojektet om det europeiska socialförsäkringskortet
  • 2022: Presentation av första fasen
  • 2023: Presentation av den andra fasen Rekommendationer om en eventuell storskalig användning

Frågor och svar

Få svar på alla dina frågor om det europeiska socialförsäkringskortet

Dela den här sidan