Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Det europæiske socialsikringspas

Som bebudet i handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder i marts 2021 iværksatte vi i samarbejde med den italienske socialsikringsinstitution Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) et pilotprojekt for senest i 2023 at undersøge muligheden for at indføre et europæisk socialsikringspas.

Et europæisk socialsikringspas vil gøre det lettere for borgerne at gøre brug af deres ret til sociale ydelser i andre EU-lande, fordi de forskellige aktører og myndigheder kan foretage digital kontrol af, hvilke rettigheder de har til social sikring.

Hvad er pilotprojektet om det europæiske socialsikringspas?

Pilotprojektet om det europæiske socialsikringspas har til formål at undersøge, om det er muligt at indføre en digital løsning, der kan forbedre den grænseoverskridende kontrol af retten til sociale ydelser og løse de problemer, der er med at identificere og autentificere borgere, der rejser til andre EU-lande, så man kan koordinere de sociale sikringsordninger.

En sådan løsning vil blive udviklet ved at udnytte den europæiske infrastruktur for blockchaintjenester (EBSI), som er den første af sin art, der dækker hele EU. Den understøtter grænseoverskridende tjenester og gør det bl.a. muligt for borgerne at administrere deres egne ID-oplysninger og data om deres uddannelse samt at registrere dokumenter.

I den første fase skal pilotprojektet have fokus på digitaliseringen af procedurerne i forbindelse med det personbårne dokument (PD) A1, som viser, hvilken lovgivning indehaveren er underlagt, og som anvendes f.eks., når en person midlertidigt udstationeres af sin arbejdsgiver i et andet medlemsland. I den anden fase bliver pilotprojektet udvidet, så der indføres yderligere procedurer for koordinering af de sociale sikringsordninger (f.eks. det europæiske sygesikringskort).

Pilotprojektet, som blev iværksat i marts 2021, involverer ca. 12 berørte lande, og andre interesserede EU-lande kan fortsat melde sig til at deltage. Pilotprojektet skal omhandle de mest relevante tekniske, organisatoriske og juridiske spørgsmål i forbindelse med den påtænkte løsning, også en eventuel udbredelse i stor skala.

Hvad angår personidentifikation/autentifikation vil der ikke være behov for at benytte en unik identifikator, da eksisterende eller kommende digitale løsninger som den foreslåede europæiske ramme for digital identitet, kan genbruges. Vi arbejder derfor ikke længere på at undersøge muligheden for at indføre et europæisk socialsikringsnummer.

De vigtigste elementer i løsningen

  • Personer, der rejser til andre EU-lande, får en "digital tegnebog", hvor de kan administrere socialsikringsoplysninger, som er indtastet af betroede myndigheder, og som kan verificeres online på tværs af grænserne.
  • De rejsende får kontrol over deres egne personoplysninger. Der er ikke behov for en unik identifikator, f.eks. et europæisk socialsikringsnummer.    
  • Den grænseoverskridende kontrol og bekæmpelsen af svig effektiviseres.

Tidsplan

  • 2021: Iværksættelse af pilotprojektet om det europæiske socialsikringspas
  • 2022: Fremlæggelse af resultaterne af første fase
  • 2023: Fremlæggelse af resultaterne af anden fase og henstillinger om en eventuel udbredelse i stor skala.

Spørgsmål og svar

Find alt det, du har brug for at vide om det europæiske socialsikringspas.

Del denne side