Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Eiropas sociālā nodrošinājuma karte

Kā 2021. gada martā tika paziņots Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānā, sadarbībā ar Itālijas sociālā nodrošinājuma iestādi Istituto Nazionale della Previdenza Sociale esam sākuši izmēģinājuma projektu, kura mērķis ir līdz 2023. gadam izvērtēt iespējamību ieviest Eiropas sociālā nodrošinājuma karti.

Šī karte palīdzētu uzlabot sociālā nodrošinājuma tiesību pārrobežu pārnesamību, ļaujot kompetentajām struktūrām un iestādēm veikt iedzīvotāju sociālā nodrošinājuma seguma un tiesību digitālu pārbaudi.

Kāpēc vajadzīgs izmēģinājuma projekts “Eiropas sociālā nodrošinājuma karte”?

Īstenojot izmēģinājuma projektu “Eiropas sociālā nodrošinājuma karte”, tiks izvērtēta iespējamība ieviest digitālu risinājumu, kas uzlabotu sociālā nodrošinājuma seguma pārrobežu pārbaudi un palīdzētu risināt problēmas, kas saistītas ar mobilo iedzīvotāju identifikāciju un autentifikāciju sociālā nodrošinājuma koordinācijas nolūkos.

Šāds risinājums tiks izstrādāts, izmantojot Eiropas blokķēžu pakalpojumu infrastruktūras platformu, kas ir pirmā ES mēroga blokķēdes infrastruktūra, kura atbalsta pārrobežu pakalpojumu sniegšanu, piemēram, lai iedzīvotāji varētu pārvaldīt savu identitāti un izglītības apliecinājumus un reģistrēt dokumentus.

Projekta pirmajā posmā galvenā uzmanība tiks pievērsta tādu procedūru digitalizācijai, kas ir saistītas ar portatīvo dokumentu (PD) A1, kurš apliecina tā turētājam piemērojamos tiesību aktus un kuru izmanto, piemēram, kad persona uz laiku tiek norīkota darbā citā dalībvalstī. Iespējas īstenot turpmākas sociālā nodrošinājuma koordinācijas procedūras (piem., attiecībā uz Eiropas veselības apdrošināšanas karti) tiks izvērtētas projekta otrajā posmā.

2021. gada martā sāktajā izmēģinājuma projektā patlaban piedalās vairāk nekā desmit valstis, un tajā joprojām var iesaistīties arī citas ieinteresētās dalībvalstis. Projekts pievērsīsies iecerētā digitālā risinājuma būtiskākajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem un juridiskajiem jautājumiem, tai skaitā aspektiem, kas saistīti ar tā iespējamo izvēršanu plašā mērogā.

Personu identifikācijai/autentificēšanai nevajadzēs ieviest unikālu identifikatoru — šim nolūkam varēs atkārtoti izmantot jau esošus vai drīzumā gaidāmus digitālos risinājumus, kā ierosināto Eiropas digitālās identitātes satvaru. Līdz ar to iespēja ieviest Eiropas sociālā nodrošinājuma numuru vairs netiek izskatīta.

Risinājuma galvenās iezīmes

  • digitāls maks, kas ļaus mobilajiem iedzīvotājiem rīkoties ar sociālā nodrošinājuma akreditācijas datiem, ko izdevušas uzticamas iestādes un kas ir pārbaudāmi tiešsaistē pāri robežām;
  • mobilie iedzīvotāji paši kontrolē savus persondatus; unikāls identifikators (piem., Eiropas sociālā nodrošinājuma numurs) nav nepieciešams;    
  • efektīvākas pārrobežu pārbaudes un krāpšanas samazināšana.

Hronoloģija

  • 2021. g. – sākas izmēģinājuma projekts “Eiropas sociālā nodrošinājuma karte”
  • 2022. g. – iepazīstināšana ar projekta pirmā posma rezultātiem
  • 2023. g. – iepazīstināšana ar otrā posma “Ieteikumi iespējamai plaša mēroga izvēršanai” rezultātiem

Jautājumi un atbildes

Šeit atradīsiet atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem par Eiropas sociālā nodrošinājuma karti.

Ieteikt šo lapu: