Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Európai társadalombiztosítási igazolvány

Amint azt a szociális jogok európai pillérének megvalósításáról szóló cselekvési tervben 2021 márciusában bejelentettük, az Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) olasz társadalombiztosítási intézménnyel együttműködésben kísérleti projektet indítottunk. Ennek célja, hogy 2023-ig feltérképezze, mennyire lenne kivitelezhető egy európai társadalombiztosítási kártya bevezetése.

Az európai társadalombiztosítási kártya elősegítené a társadalombiztosítási jogok határon átnyúló hordozhatóságát, mivel lehetővé tenné az illetékes szereplők és intézmények számára, hogy digitálisan ellenőrizzék a polgárok társadalombiztosítási jogosultságait.

Mi az európai társadalombiztosítási kártyával kapcsolatos kísérleti projekt célja?

Az európai társadalombiztosítási kártyával kapcsolatos kísérleti projekt célja egy olyan digitális megoldás megvalósíthatóságának feltérképezése, amely megkönnyíti a társadalombiztosítási jogosultságok határon átnyúló ellenőrzését, és kezeli azokat a kihívásokat, amelyeket a „mobilis” – azaz az Unión belüli szabad mozgás jogát gyakorló – polgárok azonosítása és hitelesítése jelent a szociális biztonsági rendszerek koordinálása céljából.

Ezt a megoldást az európai blokklánc-szolgáltatási infrastruktúra – az első olyan uniós szintű blokklánc-infrastruktúra, amely támogatja a határon átnyúló szolgáltatásnyújtást – segítségével fejlesztik ki. Az új eszköz például lehetővé teszi majd a polgárok számára, hogy elvégezzék a saját személyazonosságukkal és oktatási tanúsítványaikkal kapcsolatos műveleteket, és regisztrálják a különböző dokumentumokat.

Az első szakaszban a kísérleti projekt az A1 hordozható dokumentumhoz kapcsolódó eljárások digitalizálására fog összpontosítani. Ez a dokumentum tanúsítja, hogy a dokumentum birtokosa melyik jog hatálya alá tartozik, és például akkor használatos, amikor egy személyt a munkáltatója ideiglenesen kiküld egy másik tagállamba. Ezt követően a projekt második szakaszában további szociális biztonsági koordinációs eljárások (pl. az Európai Egészségbiztosítási Kártya) végrehajtására kerülne sor.

A 2021 márciusában indított kísérleti projektben mintegy tucatnyi érdekelt ország vesz részt, és az továbbra is nyitva áll más érdeklődő tagállamok előtt is. A projekt foglalkozni fog a tervezett megoldás legrelevánsabb technikai, szervezeti és jogi kérdéseivel, figyelembe véve az eszköz esetleges széles körű alkalmazásának lehetőségét is.

Ami a polgárok azonosításával/hitelesítésével kapcsolatos szempontokat illeti, nincs szükség egyedi azonosító bevezetésére, mivel a meglévő vagy jövőbeli digitális megoldások – például az európai digitális személyazonosság javasolt kerete – e célból is felhasználhatók. Ezért az európai társadalombiztosítási azonosító jel lehetséges bevezetésének tanulmányozását megszüntettük.

A megoldás főbb jellemzői

  • Digitális pénztárca a mobilis személyek részére, amely kezeli a megbízható hatóságok által kiállított tanúsítványokat és lehetővé teszi azok határon átnyúló, online ellenőrzését
  • A mobilis személyek ellenőrzést gyakorolhatnak saját személyes adataik felett. Ehhez nincs szükség egyedi azonosítóra, például európai társadalombiztosítási azonosító jelre    
  • Hatékonyabb határon átnyúló ellenőrzés és a csalások visszaszorítása

Időrendi áttekintés

  • 2021: Az európai társadalombiztosítási kártyával kapcsolatos kísérleti projekt elindítása
  • 2022: Az első szakasz eredményeinek ismertetése
  • 2023: A második szakasz eredményeinek ismertetése – Ajánlások az eszköz esetleges nagy léptékű kiterjesztéséről

Kérdések és válaszok

Itt mindent megtalál, amit az európai társadalombiztosítási kártyáról tudnia kell.

Oldal megosztása