Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásának digitalizálása

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásának digitalizálása

A szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó uniós szabályok értelmében a szükséges adatok megosztása, cseréje és kezelése során a tagállamoknak digitális technológiákat kell használniuk, továbbá felhasználóbarát szolgáltatásokat kell nyújtaniuk az EU-n belüli szabad mozgáshoz való jogukkal élő polgároknak. 

Az EESSI (a szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcseréje) egy informatikai rendszer, amely megkönnyíti és felgyorsítja a társadalombiztosítási szervek közötti információcserét. Ennek a rendszernek a segítségével a tagállami intézmények gyorsabban és hatékonyabban tudják kezelni a polgárok szociális biztonsági ellátások (munkanélküli ellátás, egészségügyi költségek térítése, családi ellátások, öregségi nyugdíj) iránti kérelmeit.  

Kísérleti projekt indult az európai társadalombiztosítási kártya megvalósíthatóságának vizsgálatára is. Az európai társadalombiztosítási kártya célja, hogy megkönnyítse a polgároknak az ügyintézést a társadalombiztosítási intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál stb.

Ez összhangban áll az Európa digitális évtizedére vonatkozó jövőképpel, amely célkitűzéseket és intézkedéseket foglal magában a közigazgatási szervek digitális átalakításának megkönnyítésére, az elektronikus nyilvántartó rendszerek tagországok közötti átjárhatóságának megvalósítására és a lakossággal történő interakció elősegítésére.

Oldal megosztása